• Σχόλιο του χρήστη 'Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας' | 22 Ιανουαρίου 2016, 13:46

    Προτεινόμενη τροποποίηση Η πρώτη φράση του άρθρου να τροποποιηθεί ως ακολούθως: “Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που λειτουργούν με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού ΠΡΕΠΕΙ να συστήσουν ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης...” Αιτιολόγηση Η Σύσταση Ενιαίου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης πρέπει να γίνει υποχρεωτική αντί για προαιρετική ώστε οι χρήστες να μην αναγκάζονται να συναλλαχθούν με κάθε ΟΣΔ χωριστά. Η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση, η σύναψη σύμβασης, η ανταλλαγή στοιχείων, η πληρωμή, κλπ. προκαλούν τεράστιο διαχειριστικό βάρος για τους Χρήστες και είναι παράλογο να γίνονται ανεξάρτητα για την κάθε ομάδα δημιουργών που συμμετέχει σε ένα έργο. Με τον τρόπο αυτό θα είναι ξεκάθαρο ότι η σύμβαση καλύπτει όλο το φάσμα των πνευματικών δικαιωμάτων ενός έργου και θα αποτρέψει φαινόμενα όπως αυτά που συμβαίνουν σήμερα όπου κάθε τόσο εμφανίζεται κι ένας νέος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που απαιτεί ένα επιπρόσθετο μερίδιο από το Χρήστη που έχει ήδη πληρώσει. Επιπλέον, η σύσταση Ενιαίου ΟΣΔ θα διευκολύνει τη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και θα συμβάλλει στη διαφάνεια των διαδικασιών αφού όλοι οι έλεγχοι του κράτους θα μπορούν να γίνουν ολοκληρώμενα σε μία και μοναδική ενιαία οντότητα.