• Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν προβλέπεται η διαδικασία δομημένης συλλογικής διαπραγμάτευσης για το σύνολο των επαγγελματιών χρηστών μουσικής, που βεβαίως εκπροσωπούνται από τα ίδια συλλογικά όργανα ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΚΕΕΕ, και περιορίζεται μόνο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εάν η διάταξη μείνει ως έχει (για συνταγματικά "επιτρεπτούς" λόγους που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε) ΠΡΕΠΕΙ να προστεθεί αντίστοιχου περιεχομένου διάταξη για τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις.