• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδριανος Παππας' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:08

    Να προβλεφθεί η υποχρεωτική τήρηση πρακτικών της συνέλευσης και η δημοσίευση αυτών στην ιστοσελίδα του εκάστοτε οργανισμού, για λόγους διαφάνειας.