• Μου είναι αδύνατο να αντιληφθώ το λόγο για τον οποίο προβλέπεται η συμμετοχή στην Επιτροπή ενός "δικηγόρου Αθηνών που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών", και όχι ενός οποιουδήποτε Δικηγόρου της χώρας που προτείνεται, είτε με κοινή συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων, είτε από το Δ.Σ. της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ή με όποιον άλλον ΝΟΜΙΜΟ και ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟ τρόπο.