• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΦΟΙΒΟΣ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 14:27

    Άρθρο 15 του Νομοσχεδίου Το σχετικό άρθρο 7 της Οδηγίας προβλέπει εφαρμογές κάποιων άρθρων της και σε μη-μέλη, αλλά αυτή η δυνατότητα δεν προβλέπεται άνευ της προϋποθέσεως ότι τα μη -μέλη «έχουν άμεση νομική σχέση» με τους Οργανισμούς Προτείνεται, στο τέλος του άρθρου 15 του Νομοσχεδίου, η προσθήκη της φράσης «εφ’όσον αυτά τα μη -μέλη έχουν άμεση νομική σχέση με τους οργανισμούς».