• Σχόλιο του χρήστη 'Petros' | 26 Νοεμβρίου 2014, 11:44

    Κατά τη διαδικασία έκδοσης του αθλητικού δελτίου θα ήταν χρήσιμο να κοινοποιούνται στον αθλητή όλα τα σχετικά κείμενα και ο αθλητικός νόμος (με ευθύνη του σωματείου ή της ομοσπονδίας) και να δηλώνεται εγγράφως ότι έλαβε γνώση αυτών.Αυτό αποτελεί διευκόλυνση ιδιαίτερα προς τους ανήλικους και τους γονείς αυτών που συνήθως έχουν άγνοια των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων τους (ειδικά σε περιπτώσεις μεταγραφής).