• ΆΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ.6 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το άρθρο 12 προβλέπει ότι ένας ΟΣΔ πρέπει να παρέχει στα μέλη τους την δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων στη γενική συνέλευση και με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτή η διάταξη είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί σε πολυμελείς γενικές συνελεύσεις όπως είναι του ΟΣΔΕΛ που τα τακτικά μέλη του υπερβαίνουν τα 350, ενώ οι συμβασιούχοι τους 4.000. Αυτό που είναι εφικτό είναι οι ΟΣΔ να διασφαλίζουν την ηλεκτρονική μετάδοση των εργασιών της γενικής συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο μέσω streaming και περαιτέρω η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποκλειστικά στις αρχαιρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να ισχύει από το 2018 και μετά ώστε να έχουν οι ΟΣΔ επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδομή.