• ΑΡΘΡΟ. 12 παρ.5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η ανάθεση από πλευράς του δικαιούχων των δικαιωμάτων και των εξουσιών του στους ΟΣΔ για την διαχείριση αυτών (σύμβαση ανάθεσης) δεν μπορεί παρά να είναι έγγραφη και ταυτόχρονα αυτή η έγγραφη ανάθεση υποδηλώνει την συναίνεση του για την διαχείριση αυτών. Συνεπώς δεν έχει ουσία η αναφορά της συναίνεσης ως τεκμηριωμένης. Προτείνουμε η διάταξη να τροποποιηθεί ως εξής ; 5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή εξουσίες ή κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών ή είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας. Η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.