• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:22

    Στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι "οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως στη διαχείριση και προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων που ρυθμίζονται από το όγδοο κεφάλαιο του νόμου 2121/1993, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά". Παρακάτω όμως σε διατάξεις του νομοσχεδίου αλλού αναφέρονται δικαιούχοι (που είναι και οι συγγενείς) αλλού μόνο δημιουργοί, αλλού έργα και όχι τα αντικείμενα προστασίας και έτσι δημιουργούνται ασάφειες και θέματα ερμηνείας, αν καποια διάταξη εφαρμόζεται και στα συγγενικά ή εμπίπτει στην προβλεπόμενη εξαίρεση.