• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:50

    Άρθρο 19 παρ. 8 Εκτιμούμε ότι δεν είναι εύλογο το σύνολο των αδιανέμητων δικαιωμάτων να δαπανάται για επενδύσεις και για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα η ΓΣ να αποφασίσει ότι ένα μέρος έως και 50% των αδιανέμητων να προστίθεται στην τρέχουσα διανομή.