• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:29

    Άρθρο 45 παρ.2 Η διάταξη αυτής είναι προβληματική διότι επιδιώκει να ρυθμίσει ενιαία απόλυτα δικαιώματα και δικαιώματα εύλογης αμοιβής. Όμως στην περίπτωση που κάποιος χρήστης προβεί σε χρήση χωρίς την άδεια του δικαιούχου αποκλειστικού δικαιώματος τότε ο χρήστης οφείλει αποζημίωση και όχι αμοιβή. Επομένως στην περίπτωση αυτή η προσωρινή επιδίκαση θα πρέπει να αφορά μέρος (το 50%) της αποζημίωσης και όχι της αμοιβής. Επομένως θα πρέπει να προσαρμοσθεί η διάταξη στη φύση των απόλυτων δικαιωμάτων και να γίνει ξεχωριστή διάταξη για τα δικαιώματα εύλογης αμοιβής