• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:46

    Άρθρο 46 Το άρθρο 46 επιχειρεί να εισάγει μία νέα διαδικασία για τον καθορισμό των αμοιβών που οφείλουν να καταβάλουν οι χρήστες, που είναι εξαιρετικά περίπλοκη και σύνθετη και θα επιφέρει μεγάλη αναστάτωση στην αγορά και είναι πολύ πιθανό να έχει ως συνέπεια τη διακοπή της καταβολής δικαιωμάτων μέχρι να εφαρμοσθεί η νέα διαδικασία. Είναι προφανές ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για την επιβίωση της μεγάλης πλειοψηφίας των δημιουργών και καλλιτεχνών. Ορισμένα εύλογα προβλήματα που επικαλούνται οι χρήστες δεν οφείλονται σε προβλήματα ή κενά του ισχύοντος νόμου αλλά στην ανορθολογική και αναποτελεσματική τακτική ορισμένων ΟΣΔ σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη εποπτείας από το Κράτος λόγω και της μέχρι πρόσφατα έλλειψης κυρώσεων. Σε όλες τις χώρες του κόσμου συλλογικές συμβάσεις μεταξύ ΟΣΔ και χρηστών συνάπτονται επειδή είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και όχι επειδή το επιβάλει ο νόμος. Στην Ελλάδα για την έλλειψη των συλλογικών συμβάσεων ευθύνονται και οι δύο πλευρές. Επίσης οι συλλογικές συμβάσεις είναι προς το συμφέρον των ΟΣΔ, αφού επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακος εφόσον συνεργάζονται για την είσπραξη των οφειλόμενων αμοιβών ώστε και οι χρήστες εύλογα να μην έχουν να συναλλαχθούν με πολλούς ΟΣΔ αλλά με έναν κοινό εκπρόσωπό τους. Τέλος είναι απλό και οφείλει η εποπτεύουσα αρχή να καταρτίσει έναν ενιαίο κατάλογο των αμοιβών που ζητούν οι οσδ ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος που συνεπάγεται η χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας (είτε πρόκειται για μουσικά έργα είτε για οπτικοακουστικά). Συμπερασματικά η εκτίμησή μας είναι ότι με τις νέες υποχρεώσεις διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας που καθιερώνει το νομοσχέδιο σε συνδυασμό με τις αυστηρές διατάξεις εποπτείας και κυρώσεων δεν θα υπάρχει πλέον χώρος για τις μεμονωμένες καταχρηστικές πρακτικές οσδ έναντι των χρηστών και θα εξορθολογισθεί απολύτως ο χώρος και οι σχέσεις με τους χρήστες. Προτείνουμε να αφαιρεθεί το άρθρο 46.