• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:13

    Άρθρο 47 Κυρώσεις Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στη συλλογική διαχείριση τόσο στις σχέσεις ΟΣΔ με δικαούχους όσο και στη σχέση ΟΣΔ με χρήστες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην απουσία κυρώσεων κατά ΟΣΔ που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. Στο παρελθόν η Εποπτεύουσα Αρχή απαντούσε στις καταγγελίες μας κατά συγκεκριμένου ΟΣΔ ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα αφού δεν προβλέπονταν κυρώσεις. Γι αυτό είμαστε ευτυχείς που υιοθετούνται αυστηρές κυρώσεις κατά δυστροπούντων ΟΣΔ.