• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΡΑΤΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ Π.Ε' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:58

    Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 46 Να προστεθεί ότι ασκείται η τριτανακοπή εφόσον ο τρίτος επικαλείται δόλο ή συμπαιγνία των διαδίκων όπως προβλέπεται στο άρθρο 586 παρ. 2 ΚΠολΔ) Και στην παρ. 9 του άρθρου 46 δηλαδή σε περίπτωση που χρήστης αρνείται την καταβολή της αμοιβής σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο να έχουμε τη δυνατότητα της υποχρεωτικής προσωρινής επιδίκασης του διπλασίου της αμοιβής που ορίζεται από το Εφετείο με την αγωτή που θα καταθέσουμε εις βάρος του χρήστη που αρνείται την καταβολή της αμοιβής μας. Eπίσης η διάταξη δεν έχει συγχρονιστεί με τη διάταξη με την παρ. 8 του άρθρου 57 που αναφέρεται στις ήδη ισχύουσες συλλογικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί πριν το νομοχέδιο. και εδώ θα πρέπει να υπάρχειη ίδια δέσμευση για τους κατ΄ιδίαν χρήστες που αρνούνται να πληρώσουν το αμοιβολόγιό της συλλογικής συμφωνίας.