• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδας ΤΟ ΜΕΤΡΟΝ' | 22 Ιανουαρίου 2016, 15:54

    Άρθρο 9 Ψήφοι μελών ΓΣ Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι με ποιόν τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση ή αλλιώς πόσες ψήφους έχει το κάθε μέλος. Θα πρέπει να επισημανθεί εξ αρχή ότι σε όλους τους ΟΣΔ το 15 % περίπου των μελών εισπράττει το 80% των εσόδων (βλέπε εφημερίδα ΑΕΠΙ ). Θα πρέπει οι ψήφοι υποχρεωτικά να συνδέονται με τα έσοδα του κάθε μέλους. Στο εξωτερικό υπάρχουν διάφορα μοντέλα, πχ η δημιουργία τριών κατηγοριών μελών με διαφορετικές ψήφους η κάθε κατηγορία. Περαιτέρω θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι εφόσον σε έναν ΟΣΔ συμμετέχουν και δικαιοδόχοι των πρωτογενών δικαιούχων (π.χ μουσικοί εκδότες σε ΟΣΔ μουσικής) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν μειοψηφική συμμετοχή που δεν θα υπερβαίνει το 20% εκ των οποίων 10% θα αντιστοιχεί στο Ελληνικό ρεπερτόριο και 10% στο ξένο ρεπερτόριο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς το νομοσχέδιο να προβλέψει ότι κάθε ΟΣΔ υποχρεωτικά θα συνδέει τις ψήφους των μελών με τα έσοδά τους από τον ΟΣΔ και να αποκλείσει κάθε άλλο κριτήριο, όπως τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους.