ΕΘΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θέτει σε δημόσια διαβούλευση την «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021» η οποία αποτελεί τον οδηγό- χάρτη και το πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας με ορίζοντα το 2021.

 Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στο εν λόγω κείμενο στρατηγικής.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την  21.11.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
Νικόλαος Παππάς