Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανοικτή δημόσια διαβούλευση που εκκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφορικά με τον «Οδηγό Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης».
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος ευχαριστεί θερμά όλους τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή.
Ο Οδηγός Προσβασιμότητας αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης κατάρτισης ενός πλήρους, δομημένου και συνοπτικού εγχειριδίου για την ψηφιακή προσβασιμότητα, την αποσαφήνιση όλων των εννοιών και την παροχή πρακτικών συμβουλών και οδηγιών για την επίτευξη της ψηφιακής προσβασιμότητας.
Οι απόψεις και τα σχόλια που υποβλήθηκαν θα μελετηθούν διεξοδικά και θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση του περιεχομένου του Οδηγού Προσβασιμότητας.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών

Λεωνίδας Χριστόπουλος

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση του Οδηγού Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση τον Οδηγό Προσβασιμότητας για ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης από σήμερα 10 Απριλίου 2023 έως και τις 19 Απριλίου 2023.
Ο Οδηγός Προσβασιμότητας αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης κατάρτισης ενός πλήρους, δομημένου και συνοπτικού εγχειριδίου, για την κατανόηση των βασικών εννοιών της ψηφιακής προσβασιμότητας, την ανάλυση των αρχών της και τους τρόπους επίτευξης του βέλτιστου βαθμού προσβασιμότητας στους ιστοτόπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, για την αποδοτικότερη και χωρίς αποκλεισμούς εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ο οδηγός απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές των φορέων τους, στους υπεύθυνους ανάπτυξης περιεχομένου και σε όλα τα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης που ενδιαφέρονται για θέματα προσβασιμότητας των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του φορέα τους.
Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετέχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν την αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κ.α.), καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση του περιεχομένου του Οδηγού.

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλούστευσης Διαδικασιών

Λεωνίδας Χριστόπουλος