Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου με τίτλο: ««Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)»»

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: ««Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)»» θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συμμετείχαν.

Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αξιολογηθούν, προκειμένου να συνεισφέρουν στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου.

 

Με εκτίμηση

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Δημήτριος Παπαστεργίου

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Παπαστεργίου θέτει από σήμερα, 27/2/2024, ημέρα Τρίτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο: «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»)».

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται:

Α) Η θέσπιση μέτρων εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες»).

Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Πράξη) εναρμονίζει τους κανόνες για τις ενδιάμεσες υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, με στόχο τη διασφάλιση ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού περιβάλλοντος, στο οποίο αντιμετωπίζονται η διάδοση παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και οι κοινωνικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκαλέσει η διάδοση παραπληροφόρησης ή άλλου περιεχομένου, και στο οποίο προστατεύονται αποτελεσματικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και διευκολύνεται η καινοτομία.

Β) Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ο ορισμός του εθνικού Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών στις οποίες παρέχεται εξουσία επίβλεψης των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών και επιβολής της Πράξης, καθώς και η ρύθμιση των επιμέρους αρμοδιοτήτων τους. Εισάγονται διατάξεις που αφορούν στις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης διατάξεων της Πράξης και του προτεινόμενου σχεδίου νόμου και προβλέπονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις υφιστάμενων νομοθετημάτων.

Γ) Περαιτέρω, εισάγονται λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προς τον σκοπό ευρύτερης αξιοποίησης υφιστάμενων ψηφιακών εφαρμογών μέσω του gov.gr, προς διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και ρυθμίσεις προς τον σκοπό του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και της παροχής αναβαθμισμένων και εύχρηστων υπηρεσιών μέσω της αξιοποίησης μέσων τεχνολογίας και πληροφορικής.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 11/3/2024.

 

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δημήτριος Παπαστεργίου