• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ' | 10 Μαρτίου 2023, 10:49

    Στο άρθρο αυτό δεν διευκρινίζεται ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών διαμονής στους πολίτες ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους. Σημειώνεται ότι με την ισχύουσα νομοθεσία για τους πολίτες ΕΕ είναι η Αστυνομία ενώ για τα μέλη της οικογένειας τους οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.