• Μέρος ΙΓ. Άρθρο 172. Στο άρθρο αυτό ορίζεται το ύψος των παραβόλων για άδειες διαμονής καθώς και πρόστιμα. Ειδικά τα παράβολα φτάνουν ακόμη και στο ύψος των 1.000 ευρώ. Μπορούμε να αντιληφθούμε, λχ εάν ζητείται άδεια διαμονής για επενδυτές να φτάνει ένα πολύ υψηλό τίμημα, αλλά σε ανθρώπους που αιτούνται άδειας διαμονής 1,3, 5 ή και δέκα ετών τούτο είναι εξοντωτικό και παραπάνω από απαράδεκτο. Τα χρηματικά ύψη, τόσο για τις άδειες διαμονής, όσο και για τα πρόστιμα (και εδώ αναφερόμαστε γενικά και τούτα διαπερνά όλο το σχέδιο νόμου) πρέπει να είναι λογικά και εξορθολογισμένα και πάντως να είναι στο όριο των δυνατοτήτων των αιτούντων προσώπων.