• Σχόλιο του χρήστη 'Terre des hommes Hellas-Γη των Ανθρώπων' | 13 Μαρτίου 2023, 18:47

    Άρθρο 172 - Παράβολα - πρόστιμα •Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του ύψους των ποσών καθώς είναι εξαιρετικά υψηλά και εξοντωτικά για το μέσο εισόδημα των πολιτών τρίτων χωρών. Ειδικά το παράβολο 900 ευρώ για την δεκαετή άδεια διαμονής είναι μη ρεαλιστικό στο βαθμό που αποτελεί επαχθές και αποτρεπτικό μέτρο για την κατάθεση του αιτήματος, ειδικά όσον αφορά ασυνόδευτους ανήλικους και αιτούντες που συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη γενιά.