• Σχόλιο του χρήστη 'Άννα Οικονομάκη' | 13 Μαρτίου 2023, 20:04

    Τι νόημα έχει η διάκριση μεταξύ αδειών διαμονής έως 10 έτη, που πληρώνουν παράβολο έως 600€ και αδειών δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 162, που πληρώνουν παράβολο 900€; Επίσης, τα μέλη οικογένειας Έλληνα θα πληρώνουν παράβολο για την πενταετή αρχική άδεια διαμονή τους; Ο αριθμός των ΥΑ και ΚΥΑ που πρέπει αν εκδοθούν είναι εξωπραγματικός και μη πρακτικός. Πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί μια δεσμευτική προθεσμία έκδοσης των βασικών εξ αυτών (οπωσδήποτε η περ. 1, 2 και 58, επίσης ενδεικτικά οι 10, 12, 13 κ.ά.), αλλιώς ο Νέος Κώδικας δεν πρόκειται να λειτουργήσει από 1/1/24.