• Σχόλιο του χρήστη 'EΔΑΜ' | 13 Μαρτίου 2023, 23:05

    Στο άρθρο 172 να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου: τα μέλη οικογένειας Έλληνα και οι κάτοχοι άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος κατά την ανανέωση της άδειας.