• Σχόλιο του χρήστη 'PRAKSIS' | 13 Μαρτίου 2023, 23:36

    Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 173 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, προβλέπεται η γνωμοδότηση των Επιτροπών Μετανάστευσης για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτές και αφορά στη χορήγηση ή ανανέωση των αδειών διαμονής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο, με δεδομένες τις προωθούμενες αλλαγές στον ισχύοντα Κώδικα Μετανάστευση και προκειμένου να είναι σαφής σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Επιτροπές αυτές (λ.χ. άρθρο 134 παρ. 1), θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία στις διατάξεις αυτές.