• Σχόλιο του χρήστη 'International Rescue Committee Hellas (IRC)' | 14 Μαρτίου 2023, 08:27

    Άρθρο 172: 1α, β,γ. Να διευκρινιστεί εάν το ποσό των 150, 300 και 450 ευρώ αντίστοιχα αφορά και τις άδειες διαμονής διεθνούς προστασίας, και εάν τα προαναφερθέντα παράβολα θα ισχύουν και για την άδεια διαμονής δικαιούχων επικουρικής κατά την αρχική χορήγηση και την ανανέωση, καθώς τα ποσά είναι υπέρογκα.