• Σχόλιο του χρήστη 'PRAKSIS' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:13

    Στο δημόσιο διάλογο θα πρέπει να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση του φαινομένου. Για την ορθή κατανόηση των αναγκών των πολλών πληθυσμιακών ομάδων που τυγχάνουν δυνητικά θύματα ρατσιστικής συμπεριφοράς-βίας, ο δημόσιος αυτός διάλογος θα πρέπει να είναι στοχευμένος, μεθοδικός και άρτια διοργανωμένος ώστε για να έχει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Ιδανικά θα πρέπει κάποιος φορέας να συντονίζει τις δράσεις αυτές.