• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:57

    Βρίσκουμε θετική την προσπάθεια ένταξης των μεταναστών και όχι ενσωμάτωσης τους καθώς και το όραμά μας ως οργάνωση αναφέρεται σε μια κοινωνία, στην οποία οι μετανάστες έχουν ίσα δικαιώματα και απολαμβάνουν δίκαιη μεταχείριση, συνδιαλέγονται και συμπορεύονται με τους Έλληνες με αλληλοσεβασμό, καθιστώντας την διαφορετικότητα πηγή ανάπτυξης και προόδου για όλους. Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, αποτελεί θεμελιώδη σκοπό και αποστολή του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, τα τελευταία 15 χρόνια. Πιστεύουμε πως επιτυγχάνεται, αν οι ίδιοι οι μετανάστες αισθανθούν, ότι αποτελούν αναπόσπαστο, αδιαίρετο και ενεργό μέλος της κοινωνίας. Οι μετανάστες αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις. Είναι ανάγκη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση τους να αυτό – οργανωθούν, να καταβάλουν συνεχή προσπάθεια προς την βελτίωση των συλλογικών τους οργάνων που ήδη υπάρχουν και δείχνουν περισσότερη διάθεση και ετοιμότητα για συμμετοχή ώστε να είναι ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία. Είναι ανάγκη όμως να αναγνωριστούν αυτές οι προσπάθειες και να στηριχτούν. Αυτές οι οργανώσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι σε όποιες πολιτικές, για την κοινωνική ένταξη, εφαρμοστούν.