• Σχόλιο του χρήστη 'Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 12:59

    Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός πως αναγνωρίζεται και αναφέρεται η ανάγκη αλλαγής του μεταναστευτικού νόμου ώστε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να έχουν δικαίωμα στη νομιμότητα. Άλλωστε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών,πιστεύει πως το πρώτο βήμα για την ένταξη είναι η άδεια διαμονής. Από κει και πέρα, η στάση της πολιτείας απέναντι σε εκπαίδευση, εργασία, υγεία, πολιτικά και θρησκευτικά δικαιώματα, διαφύλαξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αντιμετώπιση του ρατσισμού και των διακρίσεων, θα καθορίσει εν τέλει και τον τρόπο ένταξης του κάθε ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο θυμίζουμε παλαιότερα σχόλια και προτάσεις που έχουν γίνει από το ΕΦΜ (υπόμνημα Ιανουαρίου 2018 και Απριλίου 2018) για τις αλλαγές που κρίνουμε απαραίτητες. Οι ρυθμίσεις για τις 5ετείς άδειες επί μακρόν έχουν δημιουργήσει οξύτατα προβλήματα με φανερή την επιδείνωσή τους στο άμεσο μέλλον: Παρά το γεγονός ότι οι μισές περίπου άδειες σε ισχύ είναι μακροχρόνιες (δεκαετείς), βάσει νομοθεσίας του 2014 θα πρέπει να μετατραπούν όλες αυτές σε 5ετείς άδειες επί μακρόν διαμένοντα. Λόγω αυστηρών κριτηρίων της χορήγησης άδειας επί μακρόν, η πλειονότητα των αλλοδαπών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, και γίνεται μείωση της άδειας διαμονής σε τρία έτη, με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, τυχόν αλλοδαπός ο οποίος μπορεί να διαμένει στη χώρα πάνω από 20 χρόνια με συνεχείς άδειες, επιστρέφει στην αρχή, ήτοι δεν «προσμετρώνται» οι προηγούμενες άδειες. Μέχρι σήμερα ούτε το 10% των αδειών δεν έχουν μετατραπεί σε 5ετείς επί μακρόν, γεγονός που μας προβληματίζει για το πώς θα προχωρήσουν οι ανανεώσεις κατά το τρέχον έτος (2019 - σχεδόν 10 χρόνια μετά τις χορηγήσεις αδειών δεκαετούς παραμονής που θα πρέπει να ανανεωθούν), όπου το πρόβλημα θα γίνει ιδιαίτερα αισθητό και εντονότερο. Ακολουθούν σημεία - κλειδιά, τα οποία αιτιολογούν αυτήν την κατάσταση και χρήζουν άμεσης διευθέτησης: Η αντίφαση των “μέγιστων επιτρεπόμενων” διαστημάτων απουσίας από την χώρα των βραχυχρόνιων και επί μακρόν αδειών διαμονής: Οι “βραχυχρόνιες” άδειες διαμονής έχουν ως μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό όριο απουσίας από τη χώρα τους έξι μήνες κατ’έτος. Το αντίστοιχο χρονικό όριο για χορήγηση άδειας επί μακρόν είναι 2 μήνες κατ΄ έτος. Το αποτέλεσμα αυτής της αντίφασης, είναι το γεγονός ότι οι χιλιάδες περιπτώσεις αλλοδαπών που διαμένουν επί πολλά έτη στη χώρα, αδυνατούν να αιτηθούν άδεια επί μακρόν διαμένοντος, καθώς οι αιτήσεις απορρίπτονται λόγω της αναντιστοιχίας αυτής. Για παράδειγμα, η αδυναμία οικογενειακής επανένωσης, η διευθέτηση οικογενειακών υποθέσεων (γραφειοκρατία λόγω θανάτου γονέα κ.λπ.), προβλημάτων υγείας συγγενικών προσώπων, όπως και η ανεύρεση εποχιακής εργασίας λόγω οικονομικής κρίσης έχει υποχρεώσει χιλιάδες αλλοδαπούς να ταξιδεύουν για συνολική διάρκεια άνω των 2 μηνών/έτος εκτός Ελλάδος, με ολέθρια εν τέλει, συνέπεια για τις άδειές τους. → Συνεπώς, προτείνουμε την αύξηση του επιτρεπόμενου χρόνου απουσίας που αφορά την χορήγηση άδειας επί μακρόν διαμένοντος τουλάχιστον για 6 μήνες ανά έτος και ειδική μέριμνα για εξαιρετικές περιπτώσεις (αδυναμία μετακίνησης λόγω ατυχήματος, ασθένειας κ.λπ.) Η σοβαρή διάκριση του κριτηρίου εισοδήματος για χορήγηση αδείας - θα προκαλέσει και αύξηση παράτυπα διαμενόντων: Επισημαίνουμε ότι, λόγω της μείωσης των ισχυουσών αδειών διαμονής λόγω έλλειψης ενσήμων (σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΜΕΠΟ έχουν μειωθεί κατά 65.000), έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των παράτυπα διαμενόντων, με επιπτώσεις και στις οικογένειες αυτών. Ταυτόχρονα, αυξάνεται και ο πληθυσμός των νέων παράτυπα διαμενόντων των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί και ταυτόχρονα δεν μπορούν να απελαθούν. Το εισοδηματικό κριτήριο για χορήγηση αδείας επί μακρόν, αποκλείει από το δικαίωμα αίτησης όλους τους άνεργους αλλοδαπούς, εν καιρώ κρίσης. → Προτείνουμε την επανεξέταση του εισοδηματικού κριτηρίου για την απόκτηση της άδειας διαμονής επί μακρόν, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και την ισότητα - ισονομία μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Ως εκ τούτου προτείνουμε είτε την αφαίρεση του εισοδηματικού κριτηρίου είτε έστω την μείωση αυτού. Η έλλειψη συνεργασίας των Ελληνικών Προξενείων στις επικυρώσεις πιστοποιητικών παραμένει οξύτατο πρόβλημα: Αλλοδαποί με καταγωγή από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, τη Νιγηρία, την Γκάνα, την Ινδία, κ.α., αναμένουν μέχρι και 8 έτη για την επικύρωση των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου κ.λπ.) από τις ελληνικές πρεσβείες ή τα προξενεία στη χώρα καταγωγής τους. Η ίδια διαδικασία επηρεάζει ακόμα και μετανάστες/ριες «δεύτερης γενιάς», στα οποία δεν εκδίδουν βεβαιώσεις για π.χ. συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. → Ζητάμε την ανεύρεση λύσης αυτής της διαδικασίας από κοινού μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Θεωρούμε ότι μια άμεση λύση - ανακούφιση των παραπάνω προβλημάτων, θα ήταν η καθιέρωση νέων αδειών, που λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω ζητήματα, όπως για παράδειγμα: ● ΑΠΛΗ ΑΔΕΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: Όσοι δεν πληρούν προϋποθέσεις για την επί μακρόν «ευρωπαϊκή» άδεια ας έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να αποκτήσουν πενταετή άδεια διαμονής αντί τριετούς. Δηλαδή, προτείνουμε να καθιερωθεί νέος τύπος άδειας «απλή 5ετία» αντί αυτής του επί μακρόν διαμένοντα, με λιγότερο αυστηρά κριτήρια-προϋποθέσεις από την άδεια επί μακρόν. ● ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ και ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: Οι λόγοι αυτοί θα μπορούσαν να είναι, ενδεικτικά, το γήρας, προβλήματα υγείας που μπορούν να συντρέχουν σε αλλοδαπά πρόσωπα που διαμένουν ήδη επί μακρόν στην Ελλάδα, καθώς και ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ περιπτώσεων με μόνη απόδειξη την παραμονή στη χώρα για άνω των 5 ετών, χωρίς άλλους λόγους και αποδεικτικά στοιχεία. Για όλα τα παραπάνω είναι ουσιαστικό ζητούμενο η θεσμική εκπροσώπηση μεταναστευτικών κοινοτήτων σε συμβουλευτικούς φορείς της Πολιτείας, όσο και σε φορείς λήψης αποφάσεων