• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του ΥΠΔΔνης' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 13:43

    Oι αποφυλακισθέντες αλλοδαποί είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την χώρα λόγω των περιοριστικών όρων, πλην όμως, δεν έχουν ικανό προστατευτικό πλαίσιο διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα. Η διαδικασία της έκδοσης της Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής ειδικά για τους αποφυλακισμένους με περιοριστικούς όρους, καίτοι επιλύει τυπικά το προαναφερθέν πρόβλημα, δεν είναι αυτοματοποιημένη από τον χρόνο αποφυλάκισης και δεν υπάρχει γνώση των αποφυλακισμένων για την ύπαρξή της παρά μόνο από τον κύκλο των γνωριμιών τους, ήτοι όχι ως κανονική διαδικασία στον χρόνο αποφυλάκισής των. Προτείνεται η ένταξή τους με ειδικό πλαίσιο κανόνων, με γρήγορες διαδικασίες για την απόκτηση του καθεστώτος διαμονής στην Ελλάδα, ήδη και πριν την αποφυλάκισή τους, με σκοπό την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της ασφαλούς συνύπαρξης των αποφυλακισμένων αλλοδαπών με τον γηγενή πληθυσμό στην ελληνική επικράτεια. Στόχος θα είναι η μείωση του φόβου του εγκλήματος από πληθυσμό ο οποίος λειτουργεί ως πληθυσμός «φαντασμα» στην Ελλάδα, χωρίς έγγραφα που νομιμοποιούν την διαμονή τους στην Ελλάδα και συνακόλουθα χωρίς την δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας και εξασφάλισης της κάλυψης των βασικών τους αναγκών.