• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΣΕΤ (Generation 2.0 RED)' | 14 Φεβρουαρίου 2019, 16:20

    Σχετικά με την προβλεπόμενη «παροχή τεχνικής υποστήριξης στους συλλόγους μεταναστών, διευκόλυνση της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών κ.λπ.», μια βασική ανάγκη στην οποία δεν αναφέρεται το κείμενο είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη και συγκεκριμένα η παραχώρηση χώρου, το οποίο είναι και πάγιο αίτημα των μεταναστευτικών κοινοτήτων και συλλόγων.