• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΦΕΑΣ' | 19 Απριλίου 2019, 23:07

    Προτείνεται στην παράγραφο 2. "(Για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών δύναται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας να ορίζεται από το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδιευθυντής ....") σχετική αναδιατύπωση, ώστε ο ορισμός Υποδιευθυντή να μήν γίνεται αποκλειστικά και μόνο από "το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας" αλλά από "το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό της ΥΠΥΤ",έτσι ώστε να δύνανται να οριστούν για αυτή τη Διευθυντική θέση και οι υπάλληλοι από το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στα ΚΥΤ.