• Σχόλιο του χρήστη 'Γ. Γαβριηλιδης' | 13 Απριλίου 2020, 14:43

    Το επίδομα στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λειτουργεί όμως και ως "αντι-κίνητρο" για τους υπαλλήλους όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς αποτελούν μειονότητα σε σχέση με τους υπαλλήλους των ανωτέρω κατηγοριών και υπηρεσιών (σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης του 2017) , και είναι διάκριση εις βάρος τους, δημιουργώντας υπαλλήλους 2 κατηγοριών στο ίδιο υπουργείο. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί και στο προσωπικό, που υπηρετεί με μόνιμη ή ΙΔΑΧ σχέση εργασίας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη Νομική Υπηρεσία, στη Τεχνική Υπηρεσία, στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κάποιο αντίστοιχο σταθερό επίδομα το μήνα για κάθε υπάλληλο, και όχι μόνο με τη μορφή υπερωριακής εργασίας που έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη περίοδο και είναι αβέβαιο.