• Σχόλιο του χρήστη 'Κυρμανίδης Κώστας' | 19 Απριλίου 2020, 20:11

    Η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 78 του ν. 4636/2019 ορθά τροποποιείται ως ανωτέρω.Η εφαρμογή του προηγούμενου καθεστώτος οδηγούσε σε υπερμετρη ταλαιπωρία, έξοδα και ενδεχομένως χωρίς υπαιτιότητα από πλευράς αιτούντων απόρριψη των αιτημάτων.