• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού' | 24 Απριλίου 2020, 11:34

    Η διατύπωση του εν λόγω άρθρου αποτελεί πλημμελή και τελείως εσφαλμένη μεταφορά του άρθρου 20 (3) της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ και περιορίζει υπερβολικά έως στερεί το δικαίωμα πρόσβασης στη νομική συνδρομή. Συντασσόμαστε πλήρως με τα σχόλια της Γ. Παπαϊωάννου από το Μητρώο Δικηγόρων και των Human Rights 360.