• Σχόλιο του χρήστη 'DRC Greece' | 24 Απριλίου 2020, 12:57

    Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ενόψει των πρόσφατων ρυθμίσεων για τον τρόπο λειτουργίας τους (μέχρι ανάκλησης τους) έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι είναι σχεδόν αδύνατη αν όχι ανέφικτη. Σε κάθε περίπτωση για την διασφάλιση του σεβασμού της έννοιας της «πραγματικής προσφυγής» θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των αρχών που ορίζονται στο άρθρο αυτό για τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής των αιτούντων άσυλο των οποίων η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον Επιτροπής.