• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ' | 24 Απριλίου 2020, 12:08

    Παραμένει η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών. Η πρακτική αυτή είναι περιττή και προβληματική ως προς τη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής. Η εμφάνισή ενώπιον των επιτροπών χωρίς τη δυνατότητα προφορικής ακρόασης δεν συνεισφέρει στη διαδικασία εξέτασης και εκθέτει τους προσφεύγοντες σε υπέρμετρη ταλαιπωρία, ενώ ευτελίζει τη διαδικασία, λόγω της απουσίας διερμηνέων που καθιστά αδύνατη τη συνεννόηση και της έλλειψης επαρκών χώρων αναμονής και συνεδριάσεων.