• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Δημητρίου' | 24 Απριλίου 2020, 13:54

    στην εν λόγω διάταξη θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα Αυτοτελή Τμήματα όπως το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης.