• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 24 Απριλίου 2020, 15:52

    Η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής υπό προϋποθέσεις, «μόνο εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της προσφυγής», είναι προβληματική, έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/32/ΕΕ και θα οδηγήσει στον περιορισμό της. Προτείνουμε την επανεξέτασή της.