• Σχόλιο του χρήστη 'SolidarityNow' | 24 Απριλίου 2020, 15:52

    Το ζήτημα της υποχρέωσης αυτοπρόσωπης παράστασης των αιτούντων ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, είναι προβληματικό και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, όπως το διοικητικό προσωπικό της Αρχής Προσφυγών επισημαίνει, καθώς επιβαρύνει με ακόμη μεγαλύτερο φόρτο τις αρμοδιότητές του. Όσο για τους ίδιους τους αιτούντες, συνιστά επί της ουσίας περιορισμό στο δικαίωμα τους σε ένδικα μέσα. Προτείνουμε να καταργηθεί γενικά, όπως και αυτό της εξουσιοδότησης προς δικηγόρο θεωρημένη από ΚΕΠ ή άλλη Αρχή. Τα ΚΕΠ και τα ΑΤ επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο, καθώς προκύπτουν παράλληλα ανάγκες διερμηνείας.