• Σχόλιο του χρήστη 'Σύλλογος υπαλλήλων του ΥΜΕΠΟ' | 24 Απριλίου 2020, 17:32

    Η διάταξη δημιουργεί υπαλλήλους πολλαπλών ταχυτήτων εντός του Υπουργείου και δεν λειτουργεί σε καμία περίπτωση προσελκυστικά ούτε για την απόσπαση και μετάταξη νέων υπαλλήλων ούτε για την παραμονή των ήδη υφιστάμενων υπαλλήλων και ειδικότερα αυτών που εξαιρούνται του επιδόματος, ήτοι της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής , της Γενικής Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και των Αυτοτελών Υπηρεσιών, ενώ έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το πνεύμα της αιτιολογικής έκθεση που αφορά το εν λόγω άρθρο «…Είναι, κατά συνέπεια, απολύτως κρίσιμο για το Υπουργείο να προσελκύσει και να διατηρήσει κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις βασικές πολιτικές του στο μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα».