• Σχόλιο του χρήστη 'πανταζης ιωαννης' | 9 Ιουνίου 2015, 14:46

    Σύμφωνα με έγγραφο του ΓΕΣ που εκδόθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2010 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, πλην Αξιωματικών, δηλαδή Ανθυπασπιστές, μόνιμοι Υπαξιωματικοί, ΔΕΑ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ και στρατεύσιμοι οπλίτες μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές, χωρίς να υποβάλλουν παραίτηση για τη συμμετοχή τους δεδομένου ότι η στρατιωτική τους ιδιότητα δεν αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας. Με την υπ. αρ. 49 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (αρ. πρωτ. 44512/24/10/2011) μισθωτοί του δημόσιου τομέα αποσπώνται ή μετατίθενται εκεί όπου έχουν εκλεγεί ή εάν υπηρετούν ήδη στα διοικητικά όρια του Δήμου ή της Περιφέρειας, όπου έχουν εκλεγεί, δεν μετατίθενται, ούτε αποσπώνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Για τα προαναφερθέντα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων όμως δεν παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάθεσης. Εδώ υπάρχει μία μεγάλη αντίφαση. Από τη μία παρέχεται η δυνατότητα να είναι υποψήφιοι, από την άλλη όμως εάν εκλεγούν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους. Πώς θα καταφέρει αιρετός της αυτοδιοίκησης να ασκήσει τα καθήκοντα του, για παράδειγμα, από τη Σάμο όπου υπηρετεί σε έναν Δήμο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δε φαίνεται να απασχόλησε τους αρμόδιους, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται ξανά, ότι οι «μισές δουλειές» είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημόσιας διοίκησης.