• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' | 9 Ιουνίου 2015, 15:06

    Να χορηγούνται απο τις Στρατιωτικές Σχολές υποχρεωτικά μετά το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών και αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών όπου θα αναγράφονται κατ΄ έτος (ή εξάμηνο) τα αντικείμενα σπουδών, οι ώρες, ο βαθμός και η περίοδος εξέτασης.