Άρθρο 26: Χαρακτηρισμός των αποφοίτων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών ως Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών

Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν.1911/90 (ΦΕΚ Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:

Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού.

 • 7 Μαρτίου 2016, 17:22 | Παναγιωτης

  Σχετικά με κάποια σχόλια ισοτιμίας διετών σχολών και τετραετών, ενώ φαινομενικά υπάρχει λογική δεν έχει όμως πραγματική βάση διότι η εξομοίωση έχει να κάνει με τις ώρες και την ύλη των μαθημάτων.
  Στις στρατιωτικές σχολές τα μαθήματα γίνονται 7ωρα αυστηρά (χωρίς απουσίες) καθημερινά και διακόπτουν μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και δύο βδομάδες το καλοκαίρι.
  Σε αντίθεση με τις 4ετείς οι οποίες είναι γνωστό στους φοιτητές τι γίνεται…
  Επομένως κάθε σύγκριση κρίνεται ατυχής….

 • 12 Ιουνίου 2015, 11:53 | λένα

  στο άρθρο 23 του Ν.3883/2010, καταληκτικοί βαθμοί, πρέπει να καταργηθεί για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ ο διαχωρισμός σε πτυχιούχος αει και μη, σχετικά με τον τελικό βαθμό και να προάγονται όλοι, ασχέτως πτυχίου αει, σε συνταγματάρχη, πλοίαρχο και σμήναρχο.
  όσοι κατατάχθηκαν πριν την ψήφιση του Ν.3883/2010, μπήκαν υπογράφοντας ότι ο καταληκτικός τους βαθμός θα είναι συνταγματάρχης, πλοίαρχος και σμήναρχος χωρίς να προβλέπεται πτυχίο. είναι αδικία αυτό που συμβαίνει.
  να γίνει μια ρύθμιση, έστω για τους προ του 2010 καταταχθέντες, για να διορθωθεί αυτή η αδικία.

 • 11 Ιουνίου 2015, 20:18 | Αλεξάνδρα

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, δεν μπορεί να εξομοιώνονται απόφοιτοι διετούς σχολής με εκείνους που φοιτούν τέσσερα έτη. Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να μην έχει αναδρομική ισχύ, για τους παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι φοίτησαν μόνο δύο έτη. Έτσι θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής¨:
  «Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τετραετής. Όσοι θα αποφοιτήσουν από αυτές θα θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της τετραετούς φοίτησης. Οι παλιοί απόφοιτοι (οι οποίοι εισήχθησαν σ΄ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου) θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, για να θεωρούνται ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Εαν η παρούσα νομοθετική διάταξη παραμείνει ως έχει, θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά σε όλες τις διετής δημόσιες σχολές, όπως για παράδειγμα στους αποφοίτους της ΣΤΕ (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων), οι οποίοι εισήχθησαν σ΄ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου.

 • 11 Ιουνίου 2015, 20:45 | Βασίλης

  Επ΄ευκαιρία της τριετούς φοίτησης, μέσα από τον παρόντα νόμο θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το όριο ηλικίας των υποψηφίων για ΑΣΣΥ και να εξισωθεί με αυτό των ΑΣΕΙ, δηλαδή απο 21 που ισχύει μέχρι σήμερα για τις ΑΣΣΥ, να γίνει 22, όπως στις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, και ΣΑΝ.
  Η διαφοροποίηση στα όρια ηλικίας μεταξύ των υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών,ακόμα και αν στο παρελθόν είχε κάποιο συγκεκριμένο λόγο, πλέον ο λόγος αυτός έχει εκλείψει, αφού όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, άνω των 17 και θα μείνουν στην υπηρεσία ακριβώς τα ίδια χρόνια.
  Επιπλέον, η εν λόγω διαφοροποίηση ηλικιακών ορίων προφανώς δεν επιβάλλεται από καποια υπηρεσιακή ανάγκη και γι αυτό κατά καιρούς προσβάλλεται από αποφάσεις του ΣΤΠ κα ΣΤΕ.
  Αναλόγως θα πρέπει να τροποποιηθούν και τα όρια ηλικίας των υποψηφίων της ΣΣΑΣ, από 21 σε 22, ώστε όλες οι Σχολές να έχουν τα ίδια όρια ηλικίας.
  Αν μη τι άλλο, με τα υπάρχοντα όρια ηλικίας, δημιουργείται καθεστώς αδικίας τόσο ώς προς τους υποψηφίους των ΣΣΑΣ – ΑΣΣΥ, όσο και για τις ίδιες τις Σχολές που θα μπορούσαν να «διαλέξουν» από μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων.

 • 11 Ιουνίου 2015, 12:01 | Στάθης

  1. Σύμφωνα με τον Ν. 3549, ΦΕΚ 69Α’ /20-03-2007, τον νέο νόμο πλαίσιο για τα ΑΕΙ, που μεταρρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για την δομή και λειτουργία των ΑΕΙ, τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Επομένως και η φοίτηση στο σύνολο σχεδόν των ΤΕΙ έχει πλέον αυξηθεί από 3 σε 4 έτη, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα κάθε σχολής.
  Άρα η 3ετής φοίτηση στις στρατιωτικές σχολές, δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για να επικαλεστούν, αν θέλουν, οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ να συνεχίσουν στο πανεπιστήμιο για ανώτατες σπουδές, όπως παλαιότερα (όταν η φοίτηση στα ΤΕΙ ήταν τριετής). Είναι προφανές ότι απαιτείται επιπλέον νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία με το υπουργείο παιδείας και η πείρα του παρελθόντος διδάσκει ότι αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα.
  2. Ο στρατιωτικός βαθμός αποφοίτησης, πρέπει να εναρμονίζεται και με την επιδιωκόμενη ακαδημαϊκή αναβάθμιση. Επομένως όπως παλαιότερα όταν η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) ήταν τριετούς εκπαίδευσης και στους απόφοιτους απονεμόταν ο βαθμός του Ανθυπασπιστού, έτσι και τώρα θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόβλεψη, με τον βαθμό τουλάχιστον του Επιλοχία να αποτελεί ενδεικτική δίκαιη λύση.

  Σε κάθε περίπτωση είναι φανερό από τα αποτελέσματα των πανελλαδικών προηγουμένων ετών, ότι σχολές ΑΣΣΥ έχουν μεγαλύτερη βάση από σχολές ΑΣΕΙ, επομένως οι σπουδαστές είναι υψηλότατου επιπέδου και η αναβάθμιση των σχολών αυτών είναι αναγκαία.

 • 11 Ιουνίου 2015, 07:59 | Αλεξανδρα

  Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, δε μπορεί να εξομοιώνονται απόφοιτοι διετούς σχολών με τετραετούς.
  Η εν λόγω διάταξη, θα πρέπει να μην έχει αναδρομική ισχύ, για τους παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι φοίτησαν στα δύο έτη. Έτσι, θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τετραετής.
  Όσοι θα αποφοιτήσουν από αυτές, θα θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της τετραετούς φοίτησης. Οι παλιοί απόφοιτοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, για να θεωρούνται ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
  Εαν η παρούσα νομοθετική διάταξη παραμείνει ως έχει, θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά και σε όλες τις διετής δημόσιες σχόλες, όπως για παράδειγμα για τους απόφοιτους της ΣΤΕ (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων), οι οποίοι εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου.

 • 10 Ιουνίου 2015, 20:36 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ( ΜΕ ΤΕΤΡΑΕΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΟΡΣ ) Κ.Α. ΝΑ ΙΣΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΣΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ.
  Η ΙΣΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ( Π.Χ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΕΣ ) ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.
  ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΕΤΟΥΣ Η ΔΙΕΤΟΥΣ Η ΕΞΟΜΟΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 16:27 | Χρήστος Κ.

  Συμφωνώ απολύτως με τον Σύλλογο Αποφοίτων Σχολής Υπαξκων Αεροπορίας.

 • 10 Ιουνίου 2015, 16:30 | δημητρης

  να καταργηθεί η διάταξη η οποία προβλέπει τελικό βαθμό σμηνάρχου (απόφοιτοι ασσυ) μόνο με πτυχίο αει και να εφαρμοστεί για όλο το στρατιωτικό προσωπικό αποφοίτων ασσυ ασχέτως πτυχίου όπως ίσχυε παλιότερα.

 • Στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τη θρησκεία, την τέχνη, τον τουρισμό, το Ναυτικό και τη δημόσια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.

  Εκεί προτίθεστε να εντάξετε τις ΑΣΣΥ (Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών) – που σημειωτέον οι εισακτέοι σε αυτές συγκεντρώνουν από 18500 έως 19500 μόρια ;

  Σε τι συνίσταται λοιπόν η «αναβάθμισή τους» κατόπιν της αύξησης των ετών φοίτησης από δύο σε τρία έτη;

  Ποιά η ισοτιμία των Πτυχίων ΑΣΣΥ με αντίστοιχα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ;

  Προτείνουμε την τροποποίηση του Άρθρου 26 ως εξής:

  «Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, εφόσον εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού.»

 • 10 Ιουνίου 2015, 12:42 | ΝΙΚΟΣ

  Σύμφωνα με το νέο εναρμονισμένο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων και τα Δ.ΙΕΚ ανήκουν στο επίπεδο 5 δηλαδή εξ αυτού Ανώτερα Ινστιτούτα.
  Απομένει μια δίκαιη νομοθετική ρύθμιση.

 • 10 Ιουνίου 2015, 11:22 | Kωνσταντινος Λυγκας

  Σας καταθετουμε προταση που αφορα στην επέκταση εφαρμογης του Αρθρου 23 του Ν3622/2007 για τους αντιστοιχους Αξκους,Αντισυνταγματάρχες του Στρατου Ξηρας που προέρχονται απο την Σχολη Μονίμων Υπαξιωματικών
  Εχουμε επίσης στην κατοχη μας βεβαίωση του ΓΛΚ για την μηδενική οικονομική επιβαρυνση των παραπανω ,που αποτελουν ανιση μεταχείρηση

  Με τιμη
  Κων/νος Λυγκας
  Πρόεδρος ΣΑΑΥΣ

 • 9 Ιουνίου 2015, 23:44 | ΒΙΚΥ

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΛΕΧΗ.ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΟ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 9 Ιουνίου 2015, 19:42 | Μάριος Τ.

  Να προστεθεί η λέξη «Πανελληνίων» πριν την λέξη «εξετάσεων», στην φράση «εφόσον εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων». Διότι και οι εισελθόντες στις Σχολές Μ. Υπαξκών έως και το 1992, κατόπιν εξετάσεων εισέρχονταν αλλά όχι Πανελληνίων, μα γνωστών Βουλευτών και ρουσφετιών (και μάλιστα άνευ απολυτηρίου Λυκείου).

 • 9 Ιουνίου 2015, 19:35 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 445/74 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΠ

 • 9 Ιουνίου 2015, 19:16 | Γιάννης

  Πιστεύω πως ο διαχωρισμός των αποφοίτων των Σχολών Υπαξκών σε δύο κατηγορίες είναι άδικος . Η ακαδημαϊκή αλλά και η στρατιωτική εκπαίδευση εντός των σχολών ήταν κοινή για όλους δίχως εξαιρέσεις. Άπαντες έλαβαν μέρος στις γραπτές εισαγωγικές – ετήσιες και τελικές γραπτές εξετάσεις, διαγωνιζόμενοι με ίσους όρους μεταξύ τους και βάση αυτής την διαδικασίας δημιουργήθηκαν οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις απόφοιτοι λυκείου βρέθηκαν (βάση την τελικών καταστάσεων) να έχουν γράψει χαμηλότερους βαθμούς στα ακαδημαικά μαθήματα από κάποιους που δεν πρόλαβαν (λόγω κατάταξης στην σχολή) να τελειώσουν το λύκειο και διέκοψαν την φοίτηση τους στην αρχή της γ΄λυκείου.
  Κατόπιν των παραπάνω πιστεύω πως θα ήταν ποιο φρόνιμο να μην γινόταν αυτός ο διαχωρισμός πρωτίστως για λόγους τάξης αλλά και ηθικούς.

 • 9 Ιουνίου 2015, 15:06 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Να χορηγούνται απο τις Στρατιωτικές Σχολές υποχρεωτικά μετά το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών και αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών όπου θα αναγράφονται κατ΄ έτος (ή εξάμηνο) τα αντικείμενα σπουδών, οι ώρες, ο βαθμός και η περίοδος εξέτασης.