• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Κ.' | 9 Ιουνίου 2015, 16:11

    Με αφορμή την προτεινόμενη ρύθμιση, προτείνω να αντιμετωπίζονται ενιαία τα στελέχη του στρατού ξηράς, ήτοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και ΕΠ.ΟΠ και στα στρατιωτικά οικήματα και να υπάρξει η κατάργηση διαχωρισμού ΣΟΑ-ΣΟΜΥ και πλέον να υφίστανται ως στρατιωτικά οικήματα.