• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης' | 9 Ιουνίου 2015, 16:10

    Έχω εκλεγεί Δημοτικός Σύμβουλος για δεύτερη φορά , έχω οριστεί με απόφαση Δημάρχου Αντιδήμαρχος με καθήκοντα υπεύθυνος γραφείο κινήσεις οχημάτων και πολλά καθήκοντα ακόμη, έχω κάνει αναφορές για να με μεταθεσουν στο Δήμο που έχω εκλεγεί και να ασκήσο και τα καθήκοντά που μου έχουν ανατεθεί και να υπηρετώ και στην υπηρεσία μου όπως ισχύει για τα άλλα Σώματα ασφαλείας Αστυνομία Πυροσβεστικη η οποίες μεταθετουν άμεσα το εκλεγμενο προσωπικό τους. Γιατί ο Ελληνικός Στρατός εφόσον μας δίνει το δικαίωμα να εκλεγουμαι βάσει πάγια διαταγης μας στερεί τα δικαιώματα που έχουμε όσοι έχουμε εκλεγοι.Το πιο εξωφρενικό είναι να είσαι αντιδήμαρχος και να σου ετοιμάζουν και μετάθεση , πρέπει να ύπαρξη μια νομοθετική ρύθμιση όπως ισχύει σε όλους τους υπαλλήλους του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.