• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΑΡΕΤΖΙΔΗΣ' | 9 Ιουνίου 2015, 17:25

    Στην παράγραφο 1 εδάφιο α του άρθρου 2 του Σχεδίου Νόμου, στον όρο "οπλίτες" δεν περιλαμβάνονται οι πρωτόκλητοι και συνυπόχρεοι που κατατάσσονται, παρά μόνον οι πρότακτοι. Θεωρώ ότι ο όρος "οπλίτης", όπως περιγράφεται στον Ν.3421/2005 "Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 302/13-12-2005 τ.Α΄) είναι ορθότερος. Επιπλέον, στον όρο "οπλίτης" θα πρέπει να αποδίδεται ενιαία σημασία και όχι διαφορετική στα πλαίσια του δικαιικού μας συστήματος.