• Σχόλιο του χρήστη 'milit' | 9 Ιουνίου 2015, 18:02

    Ευχαριστούμε για το σχόλιο.Ο αριθμός των εισαχθέντων σε κάθε στρατιωτική σχολή καθορίζεται με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε κλάδου. Εάν αρχικά έχει προσδιοριστεί πχ στους 50 και εν συνεχεία αποχωρήσουν πχ 10, ο αριθμός που παραμένει είναι κατώτερος των αναγκών των ΕΔ και συνεπώς δημιουργείται ζήτημα με τη στελέχωση. Αντίθετα ο αριθμός των επιτυχόντων στα υπόλοιπα ΑΕΙ δεν καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες αλλά προετοιμάζει επαγγελματίες /επιστήμονες για έναν ευρύ κύκλο (απροσδιόριστο) δραστηριοτήτων. Πρόκειται για διαφορετικές καταστάσεις.