• Σχόλιο του χρήστη 'Rafael' | 9 Ιουνίου 2015, 18:46

    α) Ποιος θα καθορίζει αν το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί; β) Τα καθήκοντα ενός στελέχους, μέσα στο χρονικό διάστημα απόκτησης πτυχίου, να αλλάξουν, τότε τι γίνεται; γ) Με δεδομένο ότι τα περισσότερα στελέχη υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν σχολές ή τμήματα συναφή με την ειδικότητά τους δεν αδικούνται; δ) Από τη στιγμή που στέλεχος, ενώ έχει περάσει σε σχολή ή τμήμα που δεν είναι στον τόπο υπηρέτησης του πρακτικά δεν δύναται να μετατεθεί, για να παρακολουθεί τα μαθήματα, δεν αδικείται; ε) Στελέχη τα οποία πιθανόν έχουν ειδικότητες όχι συναφείς με υφιστάμενα αντικείμενα σπουδών αυτομάτως καταδικάζονται να μην συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ανώτερες βαθμίδες; Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η παραπάνω ρύθμιση μάλλον προκαλεί αδικίες και προφανείς ανισότητες μεταξύ των στελεχών και ιδιαίτερα των υπηρετούντων στις παραμεθόριες περιοχές. Βεβαίως η αιτιολόγηση ότι η υπηρεσία χορηγεί τις παραπάνω διευκολύνσεις προκειμένου να έχει στελέχη περαιτέρω εκπαιδευμένα στην ειδικότητά τους είναι βαρύνουσα. Όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κέρδος που θα υπάρξει με την διευκόλυνση των στελεχών να σπουδάσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν, δίνοντας τους την δυνατότητα να προσλάβουν γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία πιθανόν να χρειαστούν στην υπηρεσία μελλοντικά.