Άρθρο 23: Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

1. Το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με τη δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικής άδειας ή μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση, εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός, ο βαθμός και η ειδικότητα των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης (απόκτηση κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών),τα αντικείμενα σπουδών, οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού, η δυνατότητα κάλυψης ή μη των διδάκτρων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εγκρίνει δε με αποφάσεις του τις εκπαιδεύσεις αυτές. Η αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να μεταβιβάζεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και από αυτούς σε υφιστάμενά τους κλιμάκια.

 • 19 Ιουνίου 2015, 12:42 | Αλεξανδρα

  11 Ιουνίου 2015, 22:02 | Αλεξάνδρα
  Μόνιμος Σύνδεσμος

  Η παιδεία, αποτελεί βασική αποστολή της Πολιτείας και είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένη. Το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου στην παιδεία, θα πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη του Κράτους. Έτσι, η παρούσα διάταξη αποτελεί μια ουσιαστική μέριμνα για τα Στελέχη των ΕΔ (Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς) για μια πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη, όμως νομοθετική διάταξη για να προάγει το προστατευόμενο αγαθό της παιδείας και να είναι σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των διοικούμενων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής τροποποιήσεις:
  Παρ. 1 «εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα του αποκτηθέντος πτυχίου ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί»
  Παρ.2 « Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός και η ειδικότητα των πτυχίων των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης…..»
  Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται το γεγονός της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού, διότι ο βαθμός αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω εκπαίδευση των χαμηλόβαθμων, με αποτέλεσμα να δικαιούται συμμετοχής, σύμφωνα με το βαθμό τα άτομα μεγάλης ηλικίας (κοντά στη συνταξιοδότηση) και οι αποκτηθείσες γνώσεις τους, από την εκπαίδευση, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας.
  Η συνάφεια θα πρέπει να υφίσταται μεταξύ ειδικότητας αποκτηθέντος πτυχίου και όχι ειδικότητας στην Υπηρεσία, διότι στα στελέχη των ΕΔ και κυρίως στους Υπαξιωματικούς από διαγωνισμό, υπάρχει διαφορά μεταξύ των ειδικοτήτων των πτυχίων και των ειδικοτήτων πρόσληψης, με αποτέλεσμα να τους αφαιρείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών αποτελεί η συνάφεια ειδικότητας πτυχίου και όχι η συνάφεια ειδικότητας.

 • 17 Ιουνίου 2015, 14:38 | Manolis

  Πιστεύω ότι οι ΕΜΘ Υπαξιωματικοί (πτυχιούχοι ΑΕΙ), είναι οι πλέον αδικημένοι.

  Αυτό γιατί:
  1. Οι ΕΜΘ εισάγονται μέσω πανελληνίων εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των σχολών μονίμων υπαξιωματικών ακόμα και αν δεν εισήλθαν στις ΕΔ μέσω πανελληνίων εξετάσεων (πριν το 1995) εισάγονται με κατατακτήριες εξετάσεις

  2. Ο ΕΜΘ υπαξκός που κατατάχθηκε ως απόφοιτος λυκείου το 1985 και μόνιμος υπαξκός ο οποίος εισήχθη στη σχολή μονίμων υπαξιωματικών έως το 1993 με το απολυτήριο της Α’ τάξης λυκείου. Ο πρώτος εισάγεται σε ΑΕΙ μέσω πανελληνίων εξετάσεων ενώ ο δεύτερος μέσω κατατακτηρίων.

  3. Είμαι απόφοιτος ΑΕΙ (ΕΜΘ 85) και είμαι κατώτερος από τους :

  α. Εθελοντές και εθελόντριες απόφοιτους γυμνασίου και λυκείου οι οποίοι κατατάχθηκαν μετά απο εμένα.

  β. Εθελοντές μουσικούς οι οποίοι είναι απόφοιτοι 3τάξιου γυμνασίου και κατατάχθηκαν μετά απο εμένα.

  Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω:

  Αν σήμερα γινόταν μια μετάταξη ενός αξκού πτυχιούχου ΑΣΕΙ (πλην ΣΣΑΣ), ενός πτυχιούχου ΑΣΣΥ (2 ετούς φοίτησης) και ενός ΕΜΘ πτυχιούχου ΑΕΙ, ποιός θα είχε τα προσόντα μετάταξης?

  Υπενθύμίζεται ότι τα ΑΣΕΙ και οι ΑΣΣΥ δεν ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επειδή δεν εφαρμόζουν ακαδημαικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

  Ευχαριστώ

 • 12 Ιουνίου 2015, 09:19 | Γιώργος

  Η πανεπιστημιακή (προπτυχιακή-μεταπτυχιακή) μόρφωση των Υπαξιωματικών όλων των προελεύσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να μιλάμε για ένα σύγχρονο στρατό που διαθέτει ένα μορφωμένο, καταρτισμένο, ανθρώπινο δυναμικό. Όμως αν για την απόκτηση της μόρφωσης, εκτός από τις διευκολύνσεις, δεν υπάρχουν και κάποια κίνητρα ή μετά την απόκτηση τίτλων δεν υπάρχει κάποια επιβράβευση, η όποια περαιτέρω πανεπιστημιακή μόρφωση-εξειδίκευση ενός στελέχους θα παραμείνει αναξιοποίητη από την Υπηρεσία αν δεν συνοδεύεται από την ανάληψη θέσεων, ευθυνών και καθηκόντων. Μπορεί σε προσωπικό επίπεδο ένα μορφωμένο στέλεχος να ολοκληρώνει την προσωπικότητά του και να αποκτά ένα ευρύτερο φάσμα γνώσης και σκέψης και τέλος πάντων να απολαμβάνει όλα τα οφέλη που προσφέρει η διαδικασία της μάθησης, αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο δεν θα μπορέσει να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση του αν δεν έχει τον ανάλογο βαθμό. Προτάσεις: 1) Απλοποιήστε τις διαδικασίες των μετατάξεων. 2) Όλοι οι Υπαξιωματικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ να προάγονται στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού/Σημαιοφόρου/Ανθυποσμηναγού. 3) Όλοι οι πτυχιούχοι να μετατίθενται με μέριμνα της Υπηρεσίας σε θέσεις σχετικές με το πτυχίο τους. 4) Γενναιόδωρη Μοριοδότηση ΟΛΩΝ των πτυχίων ΑΕΙ.

 • 12 Ιουνίου 2015, 08:50 | Φρίξος

  Πολύ καλές αλλαγές που είναι προς τη σωστή πορεία.
  Εκτιμώ ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο Άρθρο, στο οποίο να ξεκαθαρίζεται το θέμα της μετάταξης Αξκών (ΑΣΣΥ & ΑΣΕΙ) που διαθέτουν πτυχία ή μεταπτυχιακά, γιατί η παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 αναφέρεται μόνο σε Υπαξκούς και Ανθστές. Δηλαδή όταν αυτοί γίνουν Αξκοί, γιατί να μην μπορούν να κάνουν μετάταξη;

 • 12 Ιουνίου 2015, 01:18 | Γιώργος Κ.

  Με βάση ποια κριτήρια θα καθορίζεται το σχετικό του αντικειμένου σπουδών και της κατεχομένης ειδικότητας; Δεν θα έπρεπε να καθορίζεται στο άρθρο με βαση συγκεκριμένα κριτήρια, που θα λάμβαναν υπόψη την εξέλιξη του στρατιωτικού επαγγέλματος; Αντικείμενα των ανθρωπιστικων ή και κοινωνικών σπουδών έχουν άμεση σχέση με την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, για αυτό τον λόγο στους διαγωνισμούς δημοσίου εντάσσονται στην κατηγορία Διοικητικού, στις Ε.Δ γιατι θεωρούνται άσχετα με το επάγγελμα; Η εξελιξη των στελεχών και μέσω αυτών, της υπηρεσίας, ειναι πολυ σημαντικό θέμα για να αφήνεται στην <> ευχέρεια του εκάστοτε προϊσταμένου.Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια του στελέχους στην ειδικότητα του.

 • 12 Ιουνίου 2015, 00:21 | Ιωάννης Αναγνωστίδης

  Όσο αφορά την απόκτηση Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού τίτλου πιστεύω ότι θα πρέπει:

  α. Να καθοριστούν ποια θεωρούνται συναφεί με την υπηρεσία και ποιά όχι.

  β. Να βαθμολογούνται δυναμικά όλα τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά και όχι ο μεγαλύτερος τίτλος που κατέχει κάποιο στέλεχος (οι ξένες γλώσσες βαθμολογούνται όλες ανάλογα με το επίπεδο).

  γ. Οι βαθολογίες να είναι ανάλογες με αυτές που καθορίζονται στο ΑΣΕΠ.

  δ. Να βαθμολογείται ο βασικός τίτλος σπουδών του κάθε στελέχους που είναι τα αντίστοιχα ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΜΥ) αποφοίτησης, καθώς οι κρίσεις και η προαγωγές του γίνονται με βάση το βαθμό και κατ’ επέκταση της σειράς αποφοίτησής του.

  Τέλος κάθε στέλεχος θα πρέπει να καταρτίζει το αντίστοιχο βιογραφικό του (Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς τίτλους, ξένες γλώσσες, σχολεία, σεμινάρια κα)

 • 11 Ιουνίου 2015, 22:07 | Γιώργος

  Με αφορμή το σχόλιό σας «Το θέμα της εξέλιξης των ΕΜΘ θα εξεταστεί με νεο νομοσχέδιο που θα αφορά καταστάσεις προαγωγές κλπ», θέλω να ρωτήσω αν σε αυτό το νομοσχέδιο που αν καταλαβαίνω καλά, ή ετοιμάζεται ή είναι έτοιμο, αν θα υπάρχει πρόβλεψη πέρα από την γενική βελτίωση της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ και κάποια ειδικότερη μέριμνα, κυρίως βαθμολογικής φύσεως, για τους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΕΜΘ.

 • 11 Ιουνίου 2015, 22:02 | Αλεξάνδρα

  Η παιδεία, αποτελεί βασική αποστολή της Πολιτείας και είναι Συνταγματικά κατοχυρωμένη. Το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου στην παιδεία, θα πρέπει να αποτελεί βασική επιδίωξη του Κράτους. Έτσι, η παρούσα διάταξη αποτελεί μια ουσιαστική μέριμνα για τα Στελέχη των ΕΔ (Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς) για μια πρόσβαση στη δια βίου εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη, όμως νομοθετική διάταξη για να προάγει το προστατευόμενο αγαθό της παιδείας και να είναι σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των διοικούμενων, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εξής τροποποιήσεις:
  Παρ. 1 «εφόσον η εκπαίδευση αποσκοπεί στην επιστημονική του κατάρτιση και το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα του αποκτηθέντος πτυχίου ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί»
  Παρ.2 « Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται ανά Κλάδο και για τα Κοινά Σώματα, ο αριθμός και η ειδικότητα των πτυχίων των σπουδαστών, τα είδη της εκπαίδευσης…..»
  Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, επιτυγχάνεται το γεγονός της ίσης μεταχείρισης του προσωπικού, διότι ο βαθμός αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω εκπαίδευση των χαμηλόβαθμων, με αποτέλεσμα να δικαιούται συμμετοχής, σύμφωνα με το βαθμό τα άτομα μεγάλης ηλικίας (κοντά στη συνταξιοδότηση) και οι αποκτηθείσες γνώσεις τους, από την εκπαίδευση, να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της Υπηρεσίας.
  Η συνάφεια θα πρέπει να υφίσταται μεταξύ ειδικότητας αποκτηθέντος πτυχίου και όχι ειδικότητας στην Υπηρεσία, διότι στα στελέχη των ΕΔ και κυρίως στους Υπαξιωματικούς από διαγωνισμό, υπάρχει διαφορά μεταξύ των ειδικοτήτων των πτυχίων και των ειδικοτήτων πρόσληψης, με αποτέλεσμα να τους αφαιρείται το δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών αποτελεί η συνάφεια ειδικότητας πτυχίου και όχι η συνάφεια ειδικότητας.

 • 11 Ιουνίου 2015, 22:47 | milit

  Το θέμα της εξέλιξης των ΕΜΘ θα εξεταστεί με νεο νομοσχέδιο που θα αφορά καταστάσεις προαγωγές κλπ

 • 11 Ιουνίου 2015, 21:07 | Γιώργος

  Η μεταρρύθμιση είναι στη σωστή κατεύθυνση και δρομολογεί εξελίξεις ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων και αγκυλώσεων. Όμως, ας σκεφτούμε πρακτικά, τι θα προσφέρει επί της ουσίας ένας για παράδειγμα Αρχιλοχίας είτε από ΑΣΣΥ είτε από ΕΜΘ, αν έχει πτυχίο-μεταπτυχιακό και εξακολουθεί να φέρει τον βαθμό του Αρχιλοχία; Ο βαθμός αυτός θέτει από μόνος του όρια στην ανάληψη καθηκόντων-θέσεων-ευθυνών. Άρα και η όποια περαιτέρω μόρφωση-εξειδίκευση ενός τέτοιου στελέχους θα παραμείνει αναξιοποίητη από την Υπηρεσία.

 • 11 Ιουνίου 2015, 20:18 | milit

  Συμφωνώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα, προς τη σωστή όμως κατεύθυνση μετά από πολλά χρόνια αναμονής.

 • 11 Ιουνίου 2015, 20:33 | Νικος

  Για τους Ε.Μ.Θ οπου η προκυρηξη τους απαιτει σαν ελαχιστο τυπικο προσον πτυχιο Ανωτατου Εκπαιδευτικου Ιδρυματος Πανεπιστημιακης η Τεχνολογικης Εκπαιδευσης,αυτοι να εχουν τουλαχιστον την βαθμολογικη εξελιξη των Μονιμων Υπαξιωματικων,και αυτο να ισχυσει αναδρομικα γιατι ηδη εχουμε αρκετα χρονια υπηρεσια στις ΕΔ..Δεν ειναι δικαιο να εχουμε την ιδια βαθμολογικη εξελιξη με ειδικοτητες οπου μπορουσαν να καταταγουν ακομα και με απολυτηριο γυμνασιου η λυκειου.

 • 11 Ιουνίου 2015, 18:13 | Γιώργος

  Κύριε διαχειριστά, προσωπικά, βρίσκω εξαιρετικά θετική εξέλιξη την παροχή-θέσπιση διευκολύνσεων για σπουδές (προτυχιακές-μεταπτυχιακές)και την επέκταση αυτών σε όλο το μόνιμο προσωπικό Αξιωματικούς-Υπαξιωματικούς οποιαδήποτε προέλευσης. Όμως κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μισό βήμα προς μια σωστή και σύγχρονη κατεύθυνση που απαιτεί μορφωμένα στελέχη. Το άλλο μισό βήμα, είναι η πρακτική αξιοποίηση των μορφωμένων στελεχών. Και αυτό συνδέεται άρρηκτα με τις μετατάξεις ή τις αρχαιότητες, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, στις ένοπλες δυνάμεις οι θέσεις και τα δικαιώματα ορίζονται από τους βαθμούς. Δεν αρκεί μόνο να θεσπιστούν διευκολύνσεις. Πρέπει οι μορφωμένοι πλέον στρατιωτικοί να φέρουν και τους ανάλογους βαθμούς που να τους επιτρέπουν να αναλάβουν και θέσεις ευθύνης ανάλογες των σπουδών τους.

 • 11 Ιουνίου 2015, 18:38 | milit

  Είναι άλλο θέμα οι μετατάξεις και η αρχαιότητα και άλλο το ότι για πρώτη φορά προβλέπονται διευκολύνσεις σε όλο το μόνιμο προσωπικό για μεταπτυχιακά

 • 11 Ιουνίου 2015, 16:06 | Γιώργος

  Εφόσον το άρθρο αφορά όλους, ποια είναι η πραγματική-ουσιαστική μέριμνα για τα στελέχη που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ; Από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει ούτε ένα στέλεχος που να έχει μεταταχθεί σε ανώτερη βαθμίδα. Επίσης, τα κριτήρια των μετατάξεων είναι με τέτοιο τρόπο δομημένα, ώστε να μην υπάρχουν ούτε καν αιτήσεις. Κατά τη γνώμη μου απαιτείται απλοποίηση των κριτηρίων των μετατάξεων. Σε ότι αφορά τους ΕΠΥ-ΕΜΘ που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ΑΕΙ, είναι δίκαιο να παραμένουν και να θεωρούνται «νεότεροι», με ότι συνεπάγεται αυτό, από τους ομοιόβαθμους συναδέλφους τους που έχουν ολοκληρώσει Σχολή ΑΣΣΥ; Περαιτέρω, στο Άρθρο 10 του νόμου 3883 σχετικά με τη διαδικασία μετατάξεων αναφέρεται ότι «Με απόφαση του Ανώτατου κατά Κλάδο Συμβουλίου,
  που εκδίδεται μέχρι 31 Μαΐου ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, καθορίζο−
  νται σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες
  οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν
  με μετάταξη. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται και δη−
  μοσιεύονται με μέριμνα του οικείου ΓΕ. Το ειδικότερο
  περιεχόμενο της εκάστοτε προκήρυξης, όπως οι θέσεις,
  οι ειδικότητες, τα προσόντα των μετατασσομένων, η
  διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτο−
  μέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής
  Άμυνας κατόπιν πρότασης του οικείου Κλάδου.
  Οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι
  30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σχετική αίτηση προς τη
  Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν. Οι εν λόγω αιτή−
  σεις αξιολογούνται από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο
  Συμβούλιο.» Η διαδικασία αυτή εδώ και χρόνια δεν γίνεται!

 • 11 Ιουνίου 2015, 15:26 | milit

  Το άρθρο αφορά όλους!

 • 11 Ιουνίου 2015, 12:01 | Νίκος

  Υπάρχουν, πτυχιούχοι ΑΕΙ μόνιμα στελέχη, προερχόμενοι απο ΕΠΥ ή και ΕΠΟΠ. Εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια, π.χ. παραμονή στις ειδικότητές τους για 10 – 15 χρόνια ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, ή και άλλων ουσιαστικών προσόντων, δεν κατανοώ, γιατί δεν υπάρχει κάποια μέριμνα γι’αυτούς. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, να μην αποδίδονται καν, ούτε οι απλές ηθικές αμοιβές σε αυτή την κατηγορία Μονίμων (π.χ έπαινος, εύφημος μνεία κλπ). Ένα θα πώ, ντροπή! Η εξαίρεση απο οποιαδήποτε διάκριση, με αυτό τον προκλητικά αισχρό τρόπο, της συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών, είναι κατάφωρα άδικη.

 • 11 Ιουνίου 2015, 12:12 | Γιώργος

  Θα πρέπει να επανεξεταστεί η μοριοδότηση των πτυχίων πανεπιστημίου ΑΕΙ. Με ποια λογική ένας πτυχίο ΑΕΙ δεν μοριοδοτείται; Ο κόπος μου επιβραβεύεται με 0 μόρια… Ποιος το κρίνει αυτό; Τι συμβαίνει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σχετικά με τη μοριοδότηση των πτυχίων ΑΕΙ; Ένας πολιτικός υπάλληλος του Πολεμικού Ναυτικού με ειδικότητα άσχετη με το πτυχίο του και με το ίδιο ακριβώς πτυχίο με το δικό μου, μετατάχθηκε άμεσα σε ΠΕ με συνοπτικές διαδικασίες. Για τους ένστολους το αντίστοιχο ΠΕ δεν είναι ο βαθμός του Αξιωματικού;

 • 11 Ιουνίου 2015, 10:27 | ΣΤΚ

  Λαμβάνοντας υπόψη ότι 1) Κατηγορίες προσωπικού των ΕΔ επιβραβεύονται για την απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων π.χ. α) Οι υπαξιωματικοί που αποκτούν τίτλο ΑΕΙ μπορούν υπό τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 να μεταταγούν στο σώμα των Αξιωματικών, β) Οι ΕΜΘ – πτυχιούχοι ΑΕΙ υπό τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.3883/2010 μπορούν να μεταταγούν στο σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών 2) Για τους Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική
  τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.(άρθρο 6 παρ.4 ν.4024/2011):
  Προτείνεται ανάλογη πρόβλεψη και για όσους αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων (χωρίς υπερβολικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις).

 • 11 Ιουνίου 2015, 10:00 | Γιώργος

  Είμαι Υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. Είμαι κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου και φοιτητής μεταπτυχιακού τίτλου. Το πτυχίο του πανεπιστημίου που κατέχω δεν είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα που έχω. Όμως το γεγόνός ότι, η Υπηρεσία με αναγνωρίζει ως καθηγητή και «εκμεταλλεύεται» τις γνώσεις μου επιλέγοντας με να διδάσκω σε σταδιοδρομικά σχολεία συναδέλφων, δεν αποτελεί απόδειξη της προσφοράς; Η καθηγεσία δεν είναι μέρος των καθηκόντων τα οποία ασκώ; Γιατί η Υπηρεσία δεν με τοποθετεί με μέριμνά της σε θέσεις άμεσα συνυφασμένες με το πτυχίο μου;
  Τι γίνεται με τις μετατάξεις σε ανώτερες βαθμίδες; Γιατί δεν υπάρχει κάποια επιβράβευση για στελέχη που παράλληλα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας τους, διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους για σπουδές; Μετατάξεις στο Πολεμικό Ναυτικό δεν έχουν προκηρυχθεί από το 2011. Όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου πρέπει να γίνονται άμεσα Αξιωματικοί.

 • 11 Ιουνίου 2015, 08:58 | γιωργος

  Ειμαι πτυχιουχος ΑΤΕΙ Δασοπονιας και Διαχειρισης Περιβαλλοντος και Φυσικων Πορων και για εμας δεν υπαρχει καμια αναγνωριση του πτυχιου μας απο της Ενοπλες Δυναμεις.Θα μπορουσε να υπηρχε μια εξελιξη στα διοικητικα μας καθηκοντα σε αναλογια με τους μονιμους υπαξιωματικους της διετους φοιτησης της σχολης ΣΜΥ και βαθμολογικη εξελιξη παραλληλα.Το αντικειμενο των σπουδων μας μενει ανεκμεταλλευτο οι γνωσεις μας δεν αξιοποιουνται στα πλαισια παντα των Ενοπλων Δυναμεων καθοτι απο οσο γνωριζω(συγχωρεστε με αν κανω λαθος)υπαρχει μια υπηρεσια που ασχολειται με τις επιπτωσεις απο της δραστηριοτητες των Ενοπλων Δυναμεων στο περιβαλλον και αυτο απο μονο του ειναι λυπηρο.Σαφως και πρεπει να περασουν καποια χρονια ασκωντας την κυρια ειδικοτητα μας(τον αριθμο πρεπει να τον καθορισει η υπηρεσια για την βελτιστη και ευρυθμη λειτουργια των Ενοπλων Δυναμεων)αλλα αυτο δεν εμποδιζει σε τιποτα να ρυθμιστει αυτη η ανισοτητα που σε ολο τον ευρυτερο δημοσιο τομεα δεν υπαρχει.Ευχαριστω εκ των προτερων.

 • 11 Ιουνίου 2015, 08:54 | Γιώργος Ν

  Να είναι υποχρεωτική η μετάθεση του στελέχους στον τόπο που εδρεύει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για την λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος (δέσμια αρμοδιότητα) κατόπιν έγγραφης αναφοράς του.
  Να λαμβάνεται υπόψη και να προηγείται το στέλεχος που αναλαμβάνει τυο κόστος του μεταπτυχιακού για την μετάθεσή του στο Εξωτερικό καθώς και η παραίτησή του από οποιαδήποτε αποζημίωση, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν πρέπει να οδηγεί στον «πλουτισμό» του στελέχους αλλά και στην εκπαίδευσή του προκειμένου να είναι περισσότερο επωφελής τόσο για την Υπηρεσία όσο και για την κοινωνία και την χώρα.

 • 11 Ιουνίου 2015, 00:55 | Νικος

  1. »οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού». Στην πραγματικότητα όλα αυτά έπρεπε να δωθούν για διαβούλευση, διότι εκεί μπορούν να κρυφτούν φωτογραφικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αλλάζουν σε τακτά διαστήματα έτσι ώστε να ευνοούνται συγκεκριμένα στελέχη και να αδικούνται άλλα.
  2. »εγκρίνει δε με αποφάσεις του τις εκπαιδεύσεις αυτές. Η αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να μεταβιβάζεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και από αυτούς σε υφιστάμενά τους κλιμάκια.» Κατά την άποψή μου ουδείς πρέπει να έχει τα δικαιώματα αυτά. Αν το στέλεχος πληρεί τα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί, δεν πρέπει η Ιεραρχία να έχει δικαίωμα έγκρισης ή όχι.
  3. Καλό θα ήταν η Υπηρεσία να είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες θέσεις, αποφοίτους Σπουδών με συνάφεια.
  4. Επίσης, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Σπουδές εξωτερικού.
  5. Να δωθεί το δικαίωμα σε όσα στελέχη επιθυμούν, να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να σπουδάσουν, σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο η Υπηρεσία δεν τα επιλέγει για να σπουδάσουν με έξοδά της.

 • 10 Ιουνίου 2015, 21:10 | Νικολάκης

  Να ληφθεί μέριμνα για καθιέρωση και μεταδιδακτορικών σπουδών, ιδίως όταν τέτοιες δραστηριότητες μπορούν να συνδυασθούν με συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα προσέλκυσης φορέων που θα είναι διατεθειμένοι να χρηματοδοτήσουν έρευνα που θα ενδιαφέρει τόσο τους ίδιους, όσο και την Υπηρεσία. Δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών, η δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης, π.χ. από Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. Οι πόροι που θα αποκτηθούν θα μπορούν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω σπουδές των στελεχών, π.χ. για εξασφάλιση διδάκτρων κλπ

 • 10 Ιουνίου 2015, 21:33 | Ιωάννης

  Θα ήταν εποικοδομητικό, πέραν από τα αντικείμενα μεταπτυχιακών που θα προτείνονται από την Υπηρεσία, να υπάρχει η δυνατότητα τα στελέχη να προτείνουν τα ίδια προγράμματα σπουδών συναφών με τα καθήκοντα και με την ειδικότητά τους, στα οποία έχουν γίνει αποδεκτά για φοίτηση ή απλά επιθυμούν να φοιτήσουν. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει δυνατότητα να επικαιροποιούνται – ανανεώνονται τα προγράμματα που προκηρύσσονται από την Υπηρεσία. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά, κάποιες διαδικασίες παγιώνονται απλά λόγω επανάληψης ή λόγω έλλειψης χρόνου για επικιροποίηση (εξαιτίας φόρτου εργασίας των στελεχών και άρα χρόνου για διερεύνηση νέων θεμάτων).
  Ενισχυτικά των ανωτέρω, η δυνατότητα φοίτησης σε εξειδικευμένο πρόγραμμα, που είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα του στελέχους αλλά και που θα αποβεί ωφέλιμο για την Υπηρεσία, θα αποτελέσει κίνητρο για μέγιστη απόδοση κατά τη φοίτηση.
  Κατ’επέκταση, να υπάρξει πρόβλεψη για ένα είδος “ενθάρρυνσης” της Υπηρεσίας να υιοθετήσει πρόταση στελέχους για φοίτηση σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, όταν το στέλεχος επιλέγεται με υποτροφία κατόπιν διαγωνισμού, είτε από δημόσιο είτε από αναγνωρισμένο ιδιωτικό φορέα.
  Παράλληλα, να θεσπισθούν διαδικασίες συγκεκριμένες διαδικασίες, περιοδικές ανά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ελέγχου της προόδου της φοίτησης των στελεχών.

 • 10 Ιουνίου 2015, 21:12 | Γιώργος

  Θα πρέπει να γίνει και μια γενικότερη αναθεώρηση σχετικά με το θέμα των μετατάξεων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Η μετάταξη ενός στελέχους πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία όπως συμβαίνει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όσοι σπουδάζουν σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να επιβραβεύονται με κάτι. Αυτό, εφόσον δεν μπορεί να είναι χρήματα, μπορεί να είναι μεταθέσεις-αρχαιότητα και βαθμοί. Ένας κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ πρέπει αυτόματα να γίνεται Αξιωματικός.

 • 10 Ιουνίου 2015, 15:16 | milit

  Για το θέμα της φοιτητικής άδειας έχεις δίκιο. Θα ρυθμιστεί με την ΥΑ που θα περιλαμβάνει όλες τις άδειες.

 • 10 Ιουνίου 2015, 15:14 | milit

  Αυτό ακριβώς κάνει αυτή η διάταξη. Επιτρέπει πλέον τα μεταπτυχιακά για όλο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς.

 • 10 Ιουνίου 2015, 15:34 | milit

  Αφορά τις περιπτώσεις όπου μόνιμο προσωπικό θα λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια. Δεν επηρεάζει τις φοιτητικές.

 • 10 Ιουνίου 2015, 15:23 | milit

  Βέβαια, η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι στο άρθρο 10. Εκεί με ΚΥΑ θα καθοριστούν αντίστοιχα μέτρα και για υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες/επιστήμονες.

 • 10 Ιουνίου 2015, 15:19 | ias

  Προβλέψεις για διαφορετική θητεία υπάρχουν μόνο για ιατρούς και δικηγόρους. Τι θα συμβαίνει όμως με μηχανικούς που έχουν παρακολουθήσει 5ετεις προπτυχιακές σπουδές και ενδεχομένως μεταπτυχιακές στο εξωτερικό? Θα υπάρξει διάταξη για τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες υπηρεσίες, όπως τα αγροτικά ιατρεία για τους ιατρούς?

 • 10 Ιουνίου 2015, 14:17 | Κώστας

  1. Η ρύθμιση αφορά μόνο τις εκπαιδευτικές άδειες ή επηρεάζεται και το άρθρο 11 της ΚΥΑ του ΦΕΚ 1139/2011 τ. Β’ για τις χορηγούμενες «φοιτητικές άδειες» κατά τις εξεταστικές;
  2. Καλό είναι να μην περιοριστούν τα κίνητρα των αδειών, ειδικά κατά τις εξεταστικές περιόδους, σε 1 μόνο πτυχίο ή 1 μόνο μεταπτυχιακό, αφού σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία κερδίζει από τις γνώσεις των στελεχών.

 • 10 Ιουνίου 2015, 13:24 | ΕΛΕΝΗ

  Οι Αξιωματικοί Σωμάτων,κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος να εισάγονται στην ΑΔΙΣΠΟ κατ’εξαίρεση, εφοσον οι τίτλοι ειναι συναφείς με τον κλάδο τους
  π.χ. ο Αξιωματικός Τεχνικού που είναι Διδάκτορας Μηχανικός. Επιπλέον να αποτελεί ουσιαστικό προσόν για την προαγωγή του σε Ανώτατο Αξιωματικό.

 • 10 Ιουνίου 2015, 13:50 | angel

  να υπάρχει πρόβλεψη και για μεταπτυχιακά για αποφοίτους σχολών υπαξιωματικών και όχι μόνο αξιωματικών όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Οι υπαξιωματικοι του 2015 δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς του 1990, έχουν μπεί με πανελλήνιες και με πολύ μεγάλο βαθμό που θα μπορούσαν να εισαχθούν στα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας.

 • 10 Ιουνίου 2015, 11:45 | Κωνσταντίνος

  «Το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων…» Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για το μη μονιμοποιηθέν προσωπικό (συνήθως ΕΠΟΠ) που επιλέγει, μόνο του, να σπουδάσει, χωρίς την απαίτηση εκπαιδευτικής άδειας και δεν δικαιούται φοιτητική άδεια για την εξεταστική περίοδο ανά μάθημα όπως δικαιούται όλο το στράτευμα(κληρωτοί και μη) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

 • 10 Ιουνίου 2015, 11:05 | K.M.

  1) Είναι δυνατό η υπηρεσία να προκρίνει στελέχη για μετεκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, αυτά τα στελέχη παράλληλα να εκπαιδευτούν με δική τους θέληση σε άλλο 2ο (επιπλέον του πρώτου) αντικείμενο και η υπηρεσία κατόπιν (και μετά το επιτυχές πέρας και των δύο μεταπτυχιακών που έγιναν ταυτόχρονα) να τοποθετεί το στέλεχος σε θέση που προβλέπεται για το 2ο αντικείμενο και όχι για αυτο για το οποίο είχε αρχικά επιλεγεί το στέλεχος? (πχ επιλογή αρχικα για πτυχίο ή μεταπτυχιακό χημικού μηχανικού, αλλα ταυτόχρονα και χωρίς εμπλοκή της υπηρεσίας γίνεται δεκτός για φοιτηση και σε τμημα διατροφολογίας οπότε μετά τη λήψη και των δυο πτυχίων να τοποθετηθεί από την υπηρεσία με βάση το πτυχίο της διατροφολογίας)

  2) Είναι δυνατό ένα στέλεχος να σπουδάζει 2ο πτυχίο σε σχολή που δεν απαιτούνται υποχρεωτικές παρακολουθησεις με βάση το εκπαιδευτικό προγραμμα κατα τις ωρες τις υπηρεσίας χωρίς λήψη της σχετικής εκπαιδευτικής άδειας? Σε περίπτωση που η πανεπιστημιακή σχολή απαιτεί υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και εργαστήρια-κλινικές-πρακτική που γίνονται σε ώρες υπηρεσίας (πχ Ιατρική) είναι δυνατή η εγγραφή και παρακολούθηση του στελέχους χωρίς την σχετική εκπαιδευτική άδεια της υπηρεσίας? Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις χρειάζεται να λαβει γνώση η υπηρεσία και πότε (πριν, κατά, ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών?

  3)Έιναι δυνατό το στέλεχος που παίρνει 2ο πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακό χωρίς άδεια ή έγκριση ή γνωστοποίηση αυτού στην υπηρεσία, να εξασκεί δεύτερο επάγγελμα στις εκτός υπηρεσίας ώρες με βάση το δεύτερο αυτό πτυχίο ενώ έχει λάβει άδεια από την υπηρεσία για εξασκηση επαγγέλματος ιδιωτικά με βάση την ειδικότητα που έχει επίσημα στην υπηρεσία? (πχ στρκος μουσικός που σπουδασε και οδοντιατρική παράλληλα με την υπηρεσία και χωρίς την σχετική εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στην οδοντιατρική και εξασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου ενώ έχει λάβει άδεια από την υπηρεσία για να εξασκεί το επάγγελμα του μουσικού ιδιωτικά)?

  Εάν τα παραπάνω είναι δυνατό να συμβούν καλό θα είναι να περιέχονται στη νέα διαβούλευση προκειμένου να ωφελούνται όλα τα στελέχη και κατ’επέκταση και η υπηρεσία από τέτοιου είδους δυνατότητες

  4) Σε όλες τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες οι υπάλληλοι που λαμβάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, πέρα απο τις όποιες διευκολύνσεις στην απόκτηση του (άδειες, καλυψη μέρους εξόδων δημοσίευσης κλπ) λαμβάνουν και «μισθολογική ωρίμανση» δηλαδή ανεβαίνουν μισθολογικό επίπεδο πιο γρήγορα κατά 3 έτη (μεταπτυχιακό) ή 6 έτη(διδακτορικό) σε σχέση με ομοιόβαθμους συναδέρφους τους. Καλό θα είναι να ανταμείβεται η επιτυχής προσπάθεια απόκτησης τετοιων τίτλων από το στέλεχος με τον ίδιο τρόπο απο την στρκη υπηρεσία (για λόγους εναρμόνισης με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες) εφόσον φυσικα το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έγινε σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα του στελέχους και κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:26 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΚΑΣ

  Αν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση να δοθούν άδειες και στους Υπαξιωματικούς, θα πρέπει να εφαρμοστεί από φέτος, έστω και με μεταβατική διάταξη, έστω περιοριστική. Πρέπει φέτος να καταχωριθεί ως δικαίωμα!
  Φοβάμαι ότι μέχρι του χρόνου πολλά μπορούν να γίνουν…

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:16 | Κώστας

  Διαβάζοντας το άρθρο αντιλαμβάνομαι ότι μιλάμε για μεταπτυχιακές σπουδές για αποφοίτους πχ των ΣΑΣΣ ή των ΣΣΕ ΣΝΔ ΣΙ και Αξιωματικών ΕΑ τετραετούς φοιτήσεως ανωτάτων σχολών σε συναφή πάντα αντικείμενα σπουδών με την ειδικότητα και την θέση. Πχ κάποιος των τηλεπικοινωνιών του ναυτικού θα είχε προφανώς πολύ νόημα να κάνει καποια μεταπτυχιακή μετεκπαίδευση σε ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνίες κλπ κλπ. Σίγουρα σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρξουν κ οι προϋποθέσεις και οι διευκολύνσεις και τα κίνητρα.
  Το να συζητάμε όμως γενικά να μπορεί κάποιος να σπουδάζει ότι θέλει ή γενικά και αόριστα να λέμε θέλουμε και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και άλλα πτυχία σε ότι μας κατέβει δεν νομίζω ότι έχει νόημα αλλά και αποκλίνει και από το στόχο νομίζω του παρόντος νόμου. Η πολιτεία έδωσε την προϋπόθεση να σπουδάσει κάποιος κ το έκανε σαν επιλογή όταν επέλεξε το λειτούργημα του στρατιωτικού. Τώρα είμαστε ταγμένοι να ασκήσουμε έργο σε αυτό που μας σπούδασε η πολιτεία και σίγουρα να εξελιχτούμε πάνω σε αυτό. Το να είναι πχ κάποιος Σμηναγός (Ι) και να επιθυμεί να σπουδάσει πχ Αρχιτέκτονας –κάτι το οποίο είναι άσχετο με αυτό που ασκεί και ανώφελο στην υπηρεσία του- δεν νομίζω ότι έχει νόημα και δεν νομίζω ότι είναι κ ο στόχος του νομοσχεδίου τούτου. Ξαφνικά θέλω να πω μην βλέπουμε ένα παραθυράκι για άδειες μεταθέσεις και πάνω απ όλα εναλλακτικές σπουδές. Η πολιτεία μας έδωσε την δυνατότητα όταν συνειδητοποιημένα επιλέξαμε τότε να καταταχθούμε σε στρατιωτική σχολή.
  Το άλλο ερώτημα που γεννάται είναι πως υπαξιωματικοί θα μπορούν από διετούς φοιτήσεως σχολές (οι οποίοι απόφοιτοι τους θα μετονομαστούν όπως προτείνεται σε αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών) θα μπορούν και αυτοί να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στα ΑΕΙ της χώρας τα οποία δια νόμου εννοουνται όλα τα ιδρύματα Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα; Κοινώς ένας απόφοιτος υπαξιωματικός δεν θα μπορεί με την υπάρχουσα μετονομασία να κάνει μεταπτυχιακό ούτε σε κάποια σχολή ενός ΤΕΙ που διοργανώνει το μεταπτυχιακό αλλα ούτε και σε ένα πανεπιστήμιο.
  Τουλάχιστον θα πρέπει να θεσπιστεί εδώ η δυνατότητα να μπορεί να εισαχθεί σε κάποια σχολή ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) σχετικό με το αντικείμενο υπηρεσίας του κ ειδικότητας του. Για παράδειγμα κάποιος που είναι φροντιστής πεζικού να μπορεί κ να έχει κ εξασφαλισμένες προυποθέσεις πχ να μπορει να μπει να φοιτήσει σε κάποια σχολή πχ διοίκησης επιχειρήσεων.
  Όλα αυτά πάντα στο μέτρο του δυνατού και με προυποθέσεις. ΠΧ έξτρα χρόνος παραμονής στην υπηρεσία μετά το πέρας των σπουδών αλλα και παράλληλη παροχή άδειας ή μετάθεσης στον τόπο φοιτησης ή όσο πιο κοντά γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει θέση εκεί ή δυνα΄τοτητα μεταγραφής κλπ κλπ.

  Όλα όμως υπο σωστό πλαίσιο με ορθές και δίκαιες προϋποθέσεις.

 • 10 Ιουνίου 2015, 08:10 | Ιωάννης

  Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ιδιόκτητα αξιωματικού των σωμάτων, να αποτελεί ουσιαστικό προσόν για την διαδικασία εισαγωγής του στην ΑΔΙΣΠΟ ανεξαρτήτως των όσων ορίζει ο Ν.3883/10

 • 10 Ιουνίου 2015, 07:05 | Ελένη

  Σκόπιμο είναι να υπάρξει πρόβλεψη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και για το διάστημα πρακτικής άσκησης που είναι υποχρεωτικό για τη λήψη του σχετικού πτυχίου.
  Όσον αφορά τη σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με τα καθήκοντα του στρατιωτικού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι μόνο τα άκρως εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που μπορούν να τύχουν πρακτική εφαρμογής στον χώρο εργασίας του στρατιωτικού, η οποία έτσι και αλλιώς εξελίσσεται και δεν είναι κάτι στατικό. Αντίθετα το αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών π.χ. Ψυχολογίας βρίσκουν καθολική εφαρμογή στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που άπτεται των καθηκόντων όλων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

 • 9 Ιουνίου 2015, 21:41 | milit

  Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Η διάταξη προβλέπει εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις να λαμβάνεται η εκπαιδευτική άδεια ή να υπάρχει μετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση. Υπάρχει δηλαδή πλήρης απαλλαγή από υπηρεσιακές υποχρεώσεις. Το συναφές θα καθορίζεται με εισήγηση των κλάδων με ΥΑ. Το σημαντικό της διάταξης πιστεύω ότι είναι ότι πλέον παρέχεται το δικαίωμα σε όλα τα μόνιμα στελέχη.

 • 9 Ιουνίου 2015, 18:46 | Rafael

  α) Ποιος θα καθορίζει αν το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί;
  β) Τα καθήκοντα ενός στελέχους, μέσα στο χρονικό διάστημα απόκτησης πτυχίου, να αλλάξουν, τότε τι γίνεται;
  γ) Με δεδομένο ότι τα περισσότερα στελέχη υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχουν σχολές ή τμήματα συναφή με την ειδικότητά τους δεν αδικούνται;
  δ) Από τη στιγμή που στέλεχος, ενώ έχει περάσει σε σχολή ή τμήμα που δεν είναι στον τόπο υπηρέτησης του πρακτικά δεν δύναται να μετατεθεί, για να παρακολουθεί τα μαθήματα, δεν αδικείται;
  ε) Στελέχη τα οποία πιθανόν έχουν ειδικότητες όχι συναφείς με υφιστάμενα αντικείμενα σπουδών αυτομάτως καταδικάζονται να μην συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ανώτερες βαθμίδες;
  Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η παραπάνω ρύθμιση μάλλον προκαλεί αδικίες και προφανείς ανισότητες μεταξύ των στελεχών και ιδιαίτερα των υπηρετούντων στις παραμεθόριες περιοχές. Βεβαίως η αιτιολόγηση ότι η υπηρεσία χορηγεί τις παραπάνω διευκολύνσεις προκειμένου να έχει στελέχη περαιτέρω εκπαιδευμένα στην ειδικότητά τους είναι βαρύνουσα. Όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το κέρδος που θα υπάρξει με την διευκόλυνση των στελεχών να σπουδάσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν, δίνοντας τους την δυνατότητα να προσλάβουν γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία πιθανόν να χρειαστούν στην υπηρεσία μελλοντικά.

 • 9 Ιουνίου 2015, 17:17 | milit

  Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Οι διευκολύνσεις παρέχονται προκειμένου οι Ε.Δ. να έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό στο αντικείμενο που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κάθε άλλη εκπαίδευση ασφαλώς αντιμετωπίζεται θετικά αλλά δικαιολογεί άλλου είδους διευκολύνσεις π.χ. φοιτητική άδεια

 • 9 Ιουνίου 2015, 15:30 | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  «Το μόνιμο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων …» Να έχουν την ανάλογη δυνατότητα και οι οπλίτες με ισόχρονη παράταση της θητείας τους

 • 9 Ιουνίου 2015, 14:50 | γιαννης

  «το αντικείμενο σπουδών είναι άμεσα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντά τα οποία ασκεί»

  δηλαδη εαν δεν σπουδαζουμε σχετικοωαντικειμενο σπουδων δεν δικαιουμαστε των διευκολυνσεων?

 • 9 Ιουνίου 2015, 11:59 | Αντώνης Μέτος

  Από τις διατάξεις καταλαβαίνω ότι πλέον θα μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά και οι Υπαξ. Αυτό είναι μια καλή πρωτοβουλία που δίνει όραμα και κίνητρο. Για ποιό λόγο όμως δεν εφαρμόζεται από φέτος? υπάρχει χρόνος έως τον Οκτώβρη που ξεκινάνε τα μεταπτυχιακά, έστω για το εσωτερικό μόνο. Θα πρέπει έστω και συμβολικά να υπάρξει μια τουλάχιστον άδεια Υπαξ.

 • 8 Ιουνίου 2015, 22:55 | Σταύρος

  Η δυνατοτητα απόκτησης κύριων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
  Τι γίνεται όμως με το εκπαιδευτικό έτος 2015-16;
  Τι θα γίνει με το προσωπικό που είναι ήδη ώριμο για την απόκτηση των εν λόγω τίτλων για το παρόν εκπαιδευτικό έτος;
  Καλό θα ήταν να επανεξεταστεί η έναρξη ισχύος του νομου