• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξιος Κουρελής' | 9 Ιουνίου 2015, 21:30

    Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν.3257/2004 (Α` 143), θα πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε στο μειωμένο ωράριο να περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί για τους οποίους υπάρχει γνωμάτευση από τις Ανώτατες κατά Κλάδο Υγειονομικές Επιτροπές για δυσίατα ή ανίατα νοσήματα. Επίσης η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α` 143), θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να ισχύει και για τους στρατιωτικούς που έχουν κριθεί με δυσίατο ή ανίατο νόσημα από τις Ανώτατες κατά Κλάδο Υγειονομικές Επιτροπές. Εξάλλου ορισμένα από τα δυσίατα ή ανίατα νοσήματα (π.χ Σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ), θα γνωματεύονταν με ποσοστά αναπηρίας άνω του 67%, εφόσον κρίνονταν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Για τους στρατιωτικούς δεν προβλέπεται να γνωματεύονται ποσοστά αναπηρίας αλλά κρίνονται ως ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να να συμπεριληφθούν οι στρατιωτικοί με ανίατα ή δυσίατα νοσήματα στη μέριμνα του νομοθέτη για μειωμένο ωράριο.